14. 7. 2024

Kompletný 19.ročník časopisu SLNIEČKO

Dnešným príspevkom dopĺňam náš archív o kompletný 19.ročník (1946-47) časopisu SLNIEČKO. Z tiráže sa dozvedáme: „SLNIEČKO, mesačník pre deti. Vychodí každý mesiac okrem júla a augusta. Vydáva MATICA SLOVENSKA V TURČIANSKOM SVÄTOM MARTINE. Predplatné celoročne Kčs 50 –, polročne Kčs 30 –, jednotlivé číslo Kčs 6 –. Redigujú: J. Horák, M. Rázusová-Martáková a J. Bodenek. Zodpovedný redaktor: Štefan Pasiar.“ Hlavným a zároveň jediným ilustrátorom bol Karol Ondreička. Vo Wikipédii o ňom píšu: „Karol Ondreička (* 23. február 1898, Dubnica nad Váhom – † …

Dve čísla z 52.ročníka časopisu SLNIEČKO

Dvomi SLNIEČKAMI z rokov 1997-98 by som chcel otvoriť ďalší 52.ročník tohto časopisu. Z tiráže vyberám: „SLNIEČKO – umelecký mesačník pre žiakov 1.-5. ročníka ZŠ. Vydáva Národné literárne centrum Nám. SNP 12, 810 00 Bratislava. Šéfredaktor ONDREJ SLIACKY. Zástupkyňa šéfredaktora Ľubica Kepštová. Grafická a výtvarná úprava Viera Fabianová. Jazyková redakcia Ján Kačala. Tlačí Slovenská Grafia, a. s., Bratislava-Krasňany. Vychádza každý mesiac okrem júla a augusta. Cena jedného výtlačku je 9,50 Sk, ročné predplatné je 95 Sk.“ Poézia a próza bola samozrejme pilierom …

SLNIEČKO 20.ročník (1947-48) – kompletný

Ako už napovedá názov v dnešnom príspevku publikujeme jubilejný 20.ročník časopisu SLNIEČKO. Obsahoval 10 farebných čísiel po 16 stranách. V jeho tiráži sa uvádza: „Slniečko – MESAČNÍK PRE DETI. Redigujú: Jozef Horák a Mária Rázusová-Martáková. Ilustruje Ivan Šimko. Zodpovedný zástupca: Štefan Pasiar. Vydáva Matica slovenská a tlačí Neografia, úč. spol. v Turčianskom Sv. Martine. Vychodí každý mesiac okrem júla a augusta. Predplatné celoročne 50 Kčs, polročne 30 Kčs, jednotlivé číslo 6 Kčs. Novinové výplatné povolené Riaditeľstvom pôšt a telegrafov v Bratislave č. 19070-III/A — …

Kompletné aj s obsahom – SLNIEČKO 22.ročník (1949-50)

V dnešnom príspevku zaraďujem kompletný ročník SLNIEČKA aj s jeho obsahom. Veľkou náhodou sa mi ho podarilo zohnať v oblasti Zemplínskej Šíravy, kde som bol na služobnej ceste. Zbehol som po neho doslova v hodinu podania inzerátu. Tiráž: „SLNIEČKO, mesačník pre deti. VYCHODÍ každý mesiac okrem júl a august , vydáva matica slovenská V T. SV. MARTINE. PREDPLATNÉ CELOROČNE 50 KČS. POLROČNE 30 KČS. JEDNOTLIVÉ ČÍSLO 6 KČS. REDIGUJE DR. JOZEF TELGÁRSKY. ZODP. ZÁSTUPCA JÁN BODENEK.“ Štruktúra časopisu bola jednoduchá …

9 z 10 čísiel časopisu SLNIEČKO 06.ročník (1932-33) – 2.časť

(… pokračovanie z 1.časti) V dnešnej časti uzavriem tento ročník SLNIEČKA s tým, že k jeho kompletizácii chýba číslo 1. V tomto ročníku sa po prvý krát objavila fiktívna postavička JOŽKA MRKVIČKU. Podľa slov Ondreja Sliackeho , ktoré uverejnil v septembrovom čísle SLNIEČKA v roku 2013, vznikla táto rubrika na základe skutočného listu zaslaného redakcii: „Hronský po prečítaní listu nevedel, či sa má smiať a či plakať. V každom prípade prebudil sa v ňom bývalý učiteľ. Vzal červenú ceruzku, chyby poopravoval, napísal …

9 z 10 čísiel časopisu SLNIEČKO 06.ročník (1932-33) – 1.časť

V dnešnej a nasledujúcej časti by so chcel predstaviť takmer kompletný 6.ročník časopisu SLNIEČKO. Ku kompletizácii chýba 1. číslo. Snáď sa nájde niekto, kto ho doplní. Pre porovnanie s inými ročníkmi uvádzam úryvok z tiráže, umiestnenej na poslednej strane obalu: „SLNIEČKO mesačník pre deti. — Vychodí každý mesiac okrem júla a augusta. Vydáva ČSLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ A MATICA SLOVENSKÁ v Turčianskom Sv. Martine. Redaktor JOZEF CÍGER HRONSKÝ. Grafická úprava JAROSLAV VODRÁŽKA. Predplatné na rok 12 Kč, na pol roka 6 …

Kompletné – SLNIEČKO 75.ročník (2020-21)

10 čísel obsahuje kompletný 75.ročník časopisu SLNIEČKO. Tie dnes zaraďujem do nášho archívu. Časopisy z archívu Literárneho informačného centra som mierne upravil na podmienky webu SDČ. Úryvky z tiráže: „SLNIEČKO, umelecký mesačník pre žiakov 1. – 5. ročníka ZŠ, založené v MATICI SLOVENSKEJ v roku 1927, Vydáva Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12, 812 24. Šéfredaktorka: Ľubica Kepštová, Redaktorka: Kristína Soboň (Kubáňová), Grafická úprava: Janka Bálik. Vychádza každý mesiac okrem júla a augusta. Cena jedného výtlačku je 0,90 €. Ročné predplatné 9,00 €.“ Titulnú …

Vzácne SLNIEČKO – 2.ročník – 1928-29

Druhý ročník SLNIEČKA patrí medzi najvzácnejšie z našej originálnej zbierky. Dnes by som sa rád s vami podelil o jej kompletnú edíciu vrátane obsahu a zaradil ju do nášho digitálneho archívu. Tiráž je umiestnená na tvrdšom prebale a píše sa v nej: SLNIEČKO — mesačník pre deti. Vychodí každý mesiac, okrem júla a augusta. —Vydáva ČESKOSLOV. ČERVENÝ KRÍŽ a MATICA SLOVENSKÁ v Turčianskom Sv. Martine. — Redaktor Rudolf Klačko. — Predplatné na rok 12korún, na pol roka 6 korún. Rozprávky, verše, hádanky …

Kompletné SLNIEČKO – 14.ročník – 1940-41

V dnešnom príspevku pridávam do nášho archívu ďalšie skvosty z mojej zbierky. Je ním kompletný 14.ročník časopisu SLNIEČKO. Tiráž: SLNIEČKO – mesačník pre deti. Vychodí každý mesiac okrem júla a augusta. Vydáva MATICA SLOVENSKÁ V T. SV. MARTINE. Predplatné na rok Ks 10 —, na pol roka Ks 5 —. Jednotlivé číslo Ks 1,20 —. Redaktor J. C. HRONSKÝ. Grafická úprava K. ONDREIČKU. V obsahu, ktorý tiež publikujem sa uvádza, že druhú polovicu ročníka, číslo 5 – 10 zredigoval K. GERALDINI.  SLNIEČKO tohto …

SLNIEČKO – 9.(31.)ročník – 1976-77

Dnes archivovaná čísla časopisu SLNIEČKO z let 1976-77 pro detske-casopisy.cz  digitalizovala Majka B. Veliký dík za kompletní 9. (respektive 31.) ročník! V tiráži časopisu se uvádí: „SLNIEČKO MESAČNÍK PRE DETI vydávajů Mladé letá, slovenské vydavateľstvo knih pre mládež. Adresa rekakcie: Bratislava, Klincová ul. 35/a, tel. 681-58. Šéfredaktor Ján Turan, výtvarno-technický redaktor Ondrej Máriássy. Tlačia Polygrafické závody, n . p., Krasňany. Rozširuje PNS. Informácie o predplatnom podáva a objednávky prijíma každá pošta i doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS – Ústredná …