VLAŠTOVIČKA – 2.ročník – 1938-39

Dnes archivované čísla časopisu VLAŠTOVIČKA z roku 1938-39 pro detske-casopisy.cz  digitalizovala Nell1967. Veliký dík! V zápatí titulní strany je uveden podtitul časopisu: VLAŠTOVIČKA – ČASOPIS ŠŤASTNÝCH DĚTÍ. V tiráži se píše: „Vlaštovička vychází měsíčně (kromě prázdnin) nákladem Vydavatelského odboru ÚSJU., Brno, Dvořákova 1. Redigují K. Kalláb a A. Zhoř. Odp. red. P. Hauser. Tiskem Typie, Brno. Užívání novinových známek povoleno ředitelstvím pošt a telegrafů v Brně, č. 80.441/IIIa-1937. Podací úřad Brno 2. Roční předplatné 8 Kč.“ Na pokračování vycházel ve …

VLAŠTOVIČKA – 8.ročník – 1948-49

8.ročník časopisu Vlaštovička upravil Satok. Veliký dík! Tento ročník se v mnohém změnil. Časopis byl stále čtnáctideníkem. Tak jak se situace změnila na politické scéně, tak také Vlaštovička se musela přizpůsobovat této době. I když redakce v posledním čísle avizovala, že další ročník vyjde po prázdninách, tak toto byl poslední ročník. V prvním čísle seznámila čtenáře s náplní tohoto ročníku. V každém čísle upozorňovala redakce na materiál, jaký bude obsahovat příští číslo a bude v souladu s osnovami ve vyučování. Na …

Kompletní VLAŠTOVIČKA – 4.ročník – 1940-41

VLAŠTOVIČKU  z let 1940-41 pro detske-casopisy.cz digitalizoval Jaroslav P. Veliké díky za první digitalizovaný exemplář VLAŠTOVIČKY z válečného období. VLAŠTOVIČKA byl ilustrovaný časopis pro děti ve věku okolo 10 let, který vycházel měsíčně od roku 1937. Jeho vycházení bylo zastaveno v roce 1941.  Po válce bylo jeho vydávání obnoveno. Spolu s poválečným časopisem STUDÁNKA je tento časopis považován za předchůdce dnes už ne příliš známého časopisu PLAMEN MLÁDÍ a ten zase za předchůdce známějšího časopisu OHNÍČEK. 4.ročník Vlaštovičky je nyní kompletní. …

Kompletní – VLAŠTOVIČKA – 6.ročník – 1946-47

18.8.2017 na naší stránce http://detske-casopisy.cz/povalecna-vlastovicka-6-rocnik-1946-47/ byla zveřejněna dvě čísla Vlaštovičky. Tato čísla nejsou kompletní, ani neodpovídají vydaným výtiskům. Dnes tedy vkládám celý kompletní šestý ročník. Po skončení 5.ročníku šestý ročník se stal čtrnáctideníkem. Celkem vyšlo 20 čísel. O prázdninách časopis nevycházel. Redakce již ve čtvrtém ročníku v roce 1941 avizovala, že časopis bude vycházet dvakrát v měsíci, tedy bude čtrnáctideníkem. Další ročník již nevyšel, časopis byl zrušen německou okupační správou. Po skončení války v roce 1945, začala Vlaštovička vycházet až v září jako ročník pátý. …

VLAŠTOVIČKA – 5.ročník – 1945-46 – kompletní ročník

Pátý ročník Vlaštovičky je první ročník po skončení války. Časopis mohl vycházet pod původním názvem od září 1945. Proti předválečným číslům neměl barevnou obálku. I přes nedostatek a příděl novinového papíru obsah Vlaštovičky byl stejně zábavný i poučný jako v předválečné Vlaštovičce. Vlaštovička byla měsíčníkem, celkem vyšlo 8 čísel a jedno dvojčíslo. Časopis stál 2 koruny. V tomto ročníku chybí obsah časopisu, nevím, zda byl vydaný. Pokud má někdo o tom informace a případně má obsah k dispozici, tak ho uvítáme. V prvním …

Zkompletována VLAŠTOVIČKA – 7.ročník – 1947-48

Přidávám zbývající čísla časopisu VLAŠTOVIČKA 7. ročník. Předchozí čísla byla uveřejněna na http://detske-casopisy.cz/vetsina-cislel-casopisu-vlastovicka-7-rocnik-1947-48/ kde byly také zveřejněny bližší informace o tomto časopisu. Zajímavostí týkající se i tohoto časopisu je, že ministerstvo informací, nově zřízený orgán ovládaný komunisty, zastavil vydávání všech časopisů, které za války vycházely, s výjimkou periodik Národní fronty (orgán sdružující povolené strany v ČR po válce). Všechny tiskoviny potřebovaly k vycházení povolení. Hodnocením pro možnost dále pokračovat ve vydávání bylo zjišťování a zkontrolování, jaké dělal časopis ústupky nacistům. Časopis Vlaštovička také …

VLAŠTOVIČKA – 3.ročník – 1939-40

Dnes archivované čísla časopisu VLAŠTOVIČKA z roku 1939 pro detske-casopisy.cz  digitalizovala Věra D. Veliký dík! V zápatí titulní strany je uveden podtitul časopisu: VLAŠTOVIČKA – ČASOPIS ŠŤASTNÝCH DĚTÍ. V tiráži se píše: „Vlaštovička vychází měsíčně v Brně (kromě prázdnin) nákladem Vydavatelského odboru ÚSJU., Brno, Dvořákova 1. Roční předplatné 8 K. Red. K. Kalláb a A. Zhoř. Odp. red. P. Hauser. Tisk Typie, Brno. Užívání novinových známek povoleno ředitelstvím pošt a telegrafů v Brně, č. 80.441/IIIa-1937. Dohlédací poštovní úřad Brno 2. …

VLAŠTOVIČKA – 1.ročník – 1937-38

První ročník časopisu VLAŠTOVIČKA  z let 1937-38 pro detske-casopisy.cz digitalizoval Satok. Veliké díky! VLAŠTOVIČKA byl ilustrovaný časopis pro děti ve věku okolo 10 let, který vycházel měsíčně od roku 1937. Jeho vycházení bylo zastaveno v roce 1941.  Po válce bylo jeho vydávání obnoveno. Spolu s poválečným časopisem STUDÁNKA je tento časopis považován za předchůdce dnes už ne příliš známého časopisu PLAMEN MLÁDÍ a ten zase za předchůdce známějšího časopisu OHNÍČEK. Časopis publikoval čtenářskou rubriku VLAŠTOVČINA POŠTA, pohádky a povídky (na pokračování …

Většina číslel časopisu VLAŠTOVIČKA – 7.ročník – 1947-48

Dnes archivované čísla časopisu VLAŠTOVIČKA z let 1947-48 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav Pr. Veliký dík! „Upozornění pp. učitelům! Vlaštovička je jediný časopis, který MŠO doporučilo pro střední stupeň národních škol. (Výn. č. A-139.247-II z 19. 11. 1945; Věst. MŠO z 20. 12. 1945.)“ „Vydavatel: Svaz zaměst. školství a osvěty a Výzkumný ústav pedagogický J. A. Komenského v Praze. Administrace: KOMENIUM, učit. nakladatelství, spol. s r. o., Praha VII, třída krále Jiřího VI. 4 (pro Čechy), a Brno. Leninova č. 34 …