ANEŽKA – 7. ročník – 1885

Dnešní čísla časopisu ANEŽKA – list pro křesťanské panny z roku 1885 pro detske-casopisy.cz digitalizoval Petr S. – moc děkujeme. List pro křesťanské panny – ANEŽKA, vydával Dr. Antonín Skočdopole, čestný kanovník, profesor na bohosloveckém ústěvě v Budějovicích. Tisk bisk. knihtiskárny Hynka Wolfa v Budějovicich. Časopis vycházel v rozsahu 40 (průběžně číslovaných) stran, bez obrázků, vyjma toho se svatou Anežkou na každé titulní straně.  7. ročník ANEŽKY má 400 stran. Pro široké lidové vrstvy vydával Dr. Antonín Skočdopole tři drobné …