Kompletný 4.ročník časopisu – KNIŽNICA ŠKOLÁKOV

Dnešný ročník pre nás z portálu slovakiana upravil Nell 1967. Ďakujeme krásne! Prvý článoček o KNIŽNICI ŠKOLÁKOV sme publikovali 26.11.2023. Ako tam uvádzam, časopis začal vydávať v roku 1911 Július Bodnár (alias Branko Bradlan) spolu s  Michalom Šimonovičom. Do vypuknutia vojny vyšli tri ročníky. Štvrtý, posledný, vyšiel v školskom roku 1920/21. Obdobie vydávania časopisu tak môžeme stanoviť na roky 1911 – 1921. V úvodníku 1.čísla tohto ročníka sa o období nevydávania časopisu dozvieme: „Už šesť rokov tomu, čo sme posledné číslo …

Premiéra časopisu – KNIŽNICA ŠKOLÁKOV 02.ročník (1912-13)

V dnešnej premiére by som rád predstavil časopis KNIŽNICA ŠKOLÁKOV a do archívu zaradil jeho kompletný 2.ročník. Na charakteristiku časopisu použijem stručný životopis jedného z jeho vydavateľov, uverejnenom v časopise BIBIANA 10.ročník (2003) číslo 2-3. „BODNÁR, Július – Etnológ, cirkevný historik, ľudovýchovný spisovateľ 8.10.1870 Lovinobaňa – 4.7.1935 Nové Mesto nad Váhom. Pseudonym Branko Bradlan. Po štúdiách na gymnáziách v Lučenci a v Banskej Štiavnici študoval ev. a. v. teológiu v Bratislave, vo Viedni a v Erlangene. Pôsobil v Báčskom Petrovci, na …