14. 7. 2024

Premiéra časopisu – KNIŽNICA ŠKOLÁKOV 02.ročník (1912-13)

V dnešnej premiére by som rád predstavil časopis KNIŽNICA ŠKOLÁKOV a do archívu zaradil jeho kompletný 2.ročník.

Na charakteristiku časopisu použijem stručný životopis jedného z jeho vydavateľov, uverejnenom v časopise BIBIANA 10.ročník (2003) číslo 2-3.

BODNÁR, Július Etnológ, cirkevný historik, ľudovýchovný spisovateľ 8.10.1870 Lovinobaňa – 4.7.1935 Nové Mesto nad Váhom. Pseudonym Branko Bradlan. Po štúdiách na gymnáziách v Lučenci a v Banskej Štiavnici študoval ev. a. v. teológiu v Bratislave, vo Viedni a v Erlangene. Pôsobil v Báčskom Petrovci, na Myjave, Békešskej Čabe, Bukovci a vo Vŕbovom. Popri pastoračnom pôsobení venoval sa etnologickým výskumom prostredí, v ktorých pôsobil. Jeho najvýznamnejším dielom v tejto oblasti je historicko-etnologická monografia Myjava (1911). Tvorbou pre deti sa prezentoval v Knižnici školákov, „časopise školskej mládeže“, ktorý začal vydávať roku 1911 spolu s myjavským učiteľom Michalom Šimonovičom (1874-1919), neskôr redakčne spolupracoval s Ľudovítom Kubánim ml. Časopis vychádzal na Myjave v tlačiarni Daniela Pažického v náklade 1200-1400 výtlačkov. Do vypuknutia vojny vyšli tri ročníky, štvrtý, posledný, vyšiel v školskom roku 1920/21. Časopis mal prevažne beletristický charakter. Okrem prózy a poézie prinášal však aj náučné články s vlastivednou a prírodovednou tematikou. Bodnárove príspevky napísané „dľa skutočnej udalosti“ a takmer vždy vypointované do odstrašujúcej výstrahy mali extrémne moralizujúci charakter a podobný ráz je príznačný aj pre jeho „prostonárodné povesti“ Jaga a Vlkolak (1918) a zbierku poviedok Nezbedovia (1922). Pre vývin detskej beletristiky Bodnárova tvorba nepriniesla tvorivé podnety. V čase, keď detská beletristika začala zohľadňovať psychiku dieťaťa, jej moralizátorstvo bolo už len dokladom neproduktívneho myšlienkového a výrazového konzervativizmu.“

Zhrňme si teda dostupné fakty. Časopis vychádzal 4 x ročne, v období rokov 1911-1921. Celkove vyšli 4 ročníky – prvé tri v rokoch 1911-1914 a posledný 1920-1921. Potom časopis zanikol. Dôvodom prerušenia jeho vydávania bola Prvá svetová vojna (1914-1918). Autor a vydavateľ Július BodnárMichal Šimonovič. Tlačila ho tlačiareň Daniela Pažického v Myjave. Cena jedného čísla bola 20 a ročné predplatné 80 halierov. Pôvodne časopis nemal obal. Pridali ho až v 2.ročníku ako monotématický, s rôznorodou podkladovou farbou.

„Bude sa aj po sošitoch predávat a sošit stojí 20 hal. — Keď podotýkame, že II. ročník Knižnice Školákov bude rozšírenejší a je novým titulným obrázkom opatrený, tak to cena ozaj ľavná, že si Knižnicu Školákov aj najchudobnejší objednať môže.“

Ilustrácie chýbali, no sem tam sa v časopise objavila čiernobiela fotografia.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KNIŽNICA ŠKOLÁKOV z roku 1912-13, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu KNIŽNICA ŠKOLÁKOV – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: slovakiana)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu KNIŽNICA ŠKOLÁKOV zde >>>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *