14. 7. 2024

2 x PLAMEŇ 11.ročník (1943-44)

V dnešnom príspevku doplňuje ďalšie dve čísla časopisu PLAMEŇ do 11.ročníka.   Z predošlého článku z 10.3.2023 doplním nespomenuté rubriky.   HÁDANKY pre chytré hlavy a milovníkov riešení, doplnené humorom VESELÁ CHVILKA . Pravidelná rubrika zo sveta tvorby filmu – KINO PLAMEŇA. Odpovede na životné problémy – ŽIVOT. A v tej dobe neodmysliteľná zábavka – ŠACHY. Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PLAMEŇ z roku 1943-44, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek. Přečti si (jako registrovaný …

96 strán časopisu – PLAMEŇ 11.ročník (1943-44)

V dnešnom príspevku publikujem 3 čísla časopisu PLAMEŇ. Tak ako je napísané v názve, tvorí ho celkove 96 strán, 32 na jeden dvoj-titul. Tak ako obvykle, novootvorený ročník začíname rozsiahlou tirážou: „PLAMEŇ ČASOPIS SLOVENSKEJ MLÄDEŽE. — Vychádza 2x mesačne okrem prázdnin. — Predplatné na rok Ks 20.—. Číslo za 1 Ks. Do Chorvátska, Nemecka, Francúzska, Maďarska, Rumunska a Belgicka na rok Ks 27.— a do Talianska Ks 32.— Redakčná závierka 5. a 20. v mesiaci. — Rukopisy nevraciame. — Zodpovedný redaktor: …

Nekompletne – kompletný PLAMEŇ 02.ročník (1935) – 2.časť

V 1.časti sme načali tento ročník 10 číslami časopisu PLAMEŇ. Tu som vysvetlil aj čudný názov príspevku nekompletne – kompletný. Dôvodom  je to, že aj keď čísla tohto ročníka sú všetky, sú okrem čísla 20 neúplné. V každom chýba minimálne polovica strany, niekde celá. Ako som to už niekoľko krát písal, slovenské časopisy sú vzácne a veľmi ťažko sa hľadajú. Snáď chýbajúce strany doplní niekto z našich čitateľov. V časopise sa nezabúdalo ani na voľnočasové aktivity detí a mládeže ako šport, fotografovanie, …

Nekompletne – kompletný PLAMEŇ 02.ročník (1935) – 1.časť

Názov dnešného príspevku a budúceho príspevku som úmyselne zvolil ako nekompletne – kompletný. Dôvodom  je to, že aj keď čísla tohto ročníka sú všetky, sú okrem čísla 20 neúplné. V každom chýba minimálne polovica strany, niekde celá. Ako som to už niekoľko krát písal, slovenské časopisy sú vzácne a veľmi ťažko sa hľadajú. Snáď chýbajúce strany doplní niekto z našich čitateľov. Tiráž: PLAMEŇ Časopis slovenskej mládeže.  Vychádza mesačne dva razy a to 1. a 15., okrem júla a augusta. Predplatné: na …

6 čísiel – PLAMEŇ 14.ročník (1948-49)

Zo svojej zbierky pridávam do archívu 6 čísiel 14.ročníka časopisu PLAMEŇ. Ku kompletizácii chýba číslo 5,8 a 9. Bohužiaľ je to jeho posledný ročník. Hlavným dôvodom zániku bolo „Februárové víťazstvo“ v roku 1948. „Z hľadiska obsahového zamerania novín a časopisov došlo k podstatnému prelomu v roku 1948 (od februára až do konca tohto roku). Z ideologických dôvodov a pohľadu víťaznej komunistickej strany, bolo v tom čase zastavené vydávanie takmer všetkých demokratických novín a časopisov. Niektoré noviny Národného frontu spontánne zanikli už v …

Kompletný – PLAMEŇ 13.ročník (1947-48)

V dnešnom príspevku dopĺňam časopis PLAMEŇ o kompletný 13.ročník aj s jeho obsahom. Pri nepublikovanom ročníku začíname vždy tirážou. Táto uvádza nasledovné: „PLAMEŇ – ČASOPIS PRE SLOVENSKÚ MLÁDEŽ. — Vychádza 2 razy mesačne okrem prázdnin. — Predplatné na rok Kčs 70.—, na pol roka Kčs 40.—, na štvrť roka Kčs 20.—, číslo po Kčs 4.— Redakčná závierka 1. a 15. v mesiaci. — Rukopisy nevraciame. — Príspevky posielajte na adresu: Redakcia „Plameňa“, Spolok sv. Vojtecha v Trnave. — Príspevky a …

Kompletný ročník – PLAMEŇ 01.ročník (1934)

V dnešnom príspevku archivujem kompletný 1.ročník časopisu PLAMEŇ. Tvorí ho 20 časopisov. Hneď v úvode upozorňujem, že čísla s označením x nie sú kompletné, no vzhľadom na vzácnosť časopisu ho aj tak uverejňujem. Chýba v nich zrejme nejaká poviedka, prípadne román na pokračovanie. Snáď sa nájde niekto, kto nám tieto stránky dodá na doplnenie. „Časopis slovenskej mládeže. Vychádza mesačne dva razy a to 1. a 15., okrem júla a augusta. Predplatné: na rok Kč 12 .—, na pol roka Kč …

Skompletizovaný PLAMEŇ – 12.ročník – 1946-47

V príspevkoch zo dňa a dňa sme si po prvýkrát predstavili v premiére časopis PLAMEŇ a to zhruba polovicu jeho 12.ročníka. Dnes by sme ho uzavreli jeho zvyšnými číslami aj s jeho obsahom. Prierez rubrikami a ročníkom sme si už predstavili a tak už len veci ktoré sme nespomenuli. Je to napríklad dievčenská rubrika RASTIEM. Takto ju charakterizujú jej autori: RASTIEM — aké symbolické meno má teraz naša rubrika. Áno, rásť a vzrastať má armáda katolíckych dievčat, aby ju nezmietol vír povojnového rozháraného sveta. …

8 čísel časopisu PLAMEŇ – 12.ročník – 1946-47

Priznám sa. Trošku som pozabudol na tento významný slovenský časopis. Je tomu už skoro dva roky, čo sme si ho po prvý krát predstavili v príspevku Premiéra slovenského časopisu PLAMEŇ – 12.ročník – 1946-47. Medzi pravidelné rubriky, ktoré sme spomenuli už v minulom príspevku patrila rubrika „AKO SI TO SPRAVÍM?“ V povojnových rokoch bolo všetkého nedostatok a tak si musel každý pomôcť ako vedel. Aj napríklad výrobou škrobového papiera na polepenie dosák knihy, alebo na predsádku. Od druhého čísla začali nepravidelne vychádzať príspevky …