96 strán časopisu – PLAMEŇ 11.ročník (1943-44)

V dnešnom príspevku publikujem 3 čísla časopisu PLAMEŇ. Tak ako je napísané v názve, tvorí ho celkove 96 strán, 32 na jeden dvoj-titul.

Tak ako obvykle, novootvorený ročník začíname rozsiahlou tirážou:

„PLAMEŇ ČASOPIS SLOVENSKEJ MLÄDEŽE. — Vychádza 2x mesačne okrem prázdnin. — Predplatné na rok Ks 20.—. Číslo za 1 Ks. Do Chorvátska, Nemecka, Francúzska, Maďarska, Rumunska a Belgicka na rok Ks 27.— a do Talianska Ks 32.— Redakčná závierka 5. a 20. v mesiaci. — Rukopisy nevraciame. — Zodpovedný redaktor: Valér Vnuk. — Spolupracovníci: Ján Domasta, Zlata Dônčová, profesor Kor. Durana, Ľ. Fischer, I. Gašparec, J.Haranta, Vlád. Ivančo, Valéria Jindová, L. Kiss Jánsky, Jur Koza Matejov, Ján Mešťančík, Ján Motulko, prof. Dr. Rudolf Lukáč, Viktor Maar, Július Mališka, prof. Imrich Mišík, Ferdinand Olšanský, Ján Postényi, Ján Priehradník, Celo Radványi, Janko Silan, Ján Vojtech. — Príspevky posielajte na adresu: Spolok sv. Vojtecha, Trnava. Žarty, príspevky do dievčenskej rubriky, športové veci a hádanky posielajte priamo vedúcim rubriky. — Vydáva Spolok sv. Vojtecha, Trnava. — Šekové konto: 3232. — Tlačou kníhtl. Spolku sv. Vojtecha v Trnave. — Novinové výplatné povolilo riad. pôšt, a tel. v Bratislave pod č. 11205/V-1933. — Podací pošt, úrad: Trnava.“

Kostru časopisu tvorili rôzne články z domova a zo sveta.

Príspevky z kultúrnej oblasti prinášala rubrika Z NÁŠHO KULTÚRNEHO ŽIVOTA.

Pre záujemcov o lietanie vychádzala príručka na pokračovanie UČÍME SA LIETAŤ.

Pre kutilov – AKO SI TO SPRAVÍM.

Záverečná strana časopisu patrila telovýchove a športu.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PLAMEŇ z roku 1943-44, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu PLAMEŇ – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: totem)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu PLAMEŇ zde >>>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *