ÚTĚCHA – časopis československé mládeže v Rakousku – 7.ročník (1928-29)

Přidávám další ročník již 7. (1928-29) časopisu československé mládeže v Rakousku – ÚTĚCHA. Většina základních informací o tomto časopise je popsáno v předchozích čtyřech ročnících https://detske-casopisy.cz/utecha-3-rocnik-1924-25/ . Stále vycházel ve školním roce, 10 čísel. Počet stránek byl 8, pouze v čísle 8 a 10 bylo stránek 12. Redaktory byli Milada Kalinová a Antonín Machát. Milada Kalinová, skutečné jméno Anna Dvořáková narozena 3. 6. 1890 v Kosově Hoře u Sedlčan. Učitelka, spisovatelka, básnířka, překladatelka, autorka divadelních her, redaktorka časopisu Útěcha. Působila ve Vídni. Rodiče Anny …

Další kompletní ÚTĚCHA – 6.ročník – 1927-28

Přidávám další již 6.ročník (1927-28) UTĚCHY, časopis československé mládeže v Rakousku. Většina, co se dá napsat o tomto časopise základního, už byla zmíněna v článcích u předchozích tří ročníků. Časopis vycházel 1x měsíčně, mimo prázdniny, černobíle s perokresbami, v rozsahu 8 stran s průběžným číslováním, vyšlo tedy 10 čísel. Zajímavostí je, že 1. číslo vyšlo až 15.října a potom, aby se dohnal počet čísel, tak v květnu 1928 vyšlo číslo 8 a 9. Součástí byla také příloha, kde byla „Studentská hlídka“ a také …

ÚTĚCHA – 4.ročník – 1925-26

Dnes archivovaná čísla časopisu ÚTĚCHA z let 1925-26 pro detske-casopisy.cz  digitalizovala Petra N. Veliký dík! V tiráži ÚTĚCHA – ČASOPIS ČESKOSLOVENSKÉ MLÁDEŽE V REPUBLICE RAKOUSKÉ  lze vyčíst: „ŘÍDÍ REDAKČNÍ KRUH „ÚTĚCHY“ Redaktor Ant. Machát, vedoucí redaktorka A. Dvořáková; Jan Bidlo, akad. malíř B. Dudárek, dr. J. Heyer, Karel Kostelník, Vilém Polehradský, Frant. Strnad, J. Vejvodová. – Za obsah listu a tisk odpovídá Jos. Žinkovský, tiskem Lidové knihtiskárny Ant. Machát a spol. ve Vídni V., Margaretenplatz 7.“ Časopis vycházel 1x měsíčně, …

ÚTĚCHA – 3.ročník – 1924-25

Dnes archivovaná čísla časopisu ÚTĚCHA z let 1924-25 pro detske-casopisy.cz  digitalizovala Petra N. Veliký dík! Z tiráže časopisu ÚTĚCHA lze vyčíst, že redaktorem byl Antonín Machát. Majitelem, vydavatelem a nakladatelem byl Vzdělávací sbor Jednota „Máj“ (Č. Sahánek), za redakci a tisk byl odpovědný Josef Žinkovský, tiskem Lidové knihtiskárny (Ant. Machát a spol.), vesměs Videň, Margaretenplatz č.7. ÚTĚCHA vycházela s podtitulem ČASOPIS ČESKOSLOVENSKÉ MLÁDEŽE V REPUBLICE RAKOUSKÉ. Byla vydávána dle školního roku, černobíle se stále stejnou perokresbou v záhlaví (na pozadí …

Vídeňský časopis pro české děti – ÚTĚCHA – 5.ročník – 1926-27

Dnešní premiérové číslo časopisu ÚTĚCHA z let 1926-27 pro detske-casopisy.cz digitalizoval Damro. Děkujeme! O „krajanském“ časopise ÚTĚCHA se Štěfan Švec v knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI 1850-1989 zmiňuje na sedmistech stranách pouze jednou (stana 20) a to v souvislosti s vymezením hranice časopisů pro děti.  „… Patří-li do této historie na Slovensku vydávané časopisy první republiky s celostátní ambicí (Československé ráno), českojazyčné časopisy vycházející mimo území českých zemí (Útěcha, Poupě) či německojazyčné časopisy, vydávané naopak pouze na tomto území …