2 čísla z ďalšieho 4.ročníka časopisu PIONIER

Nie je to tak dávno, čo sme na našom webe v premiére predstavili časopis PIONIER vychádzajúci v rokoch 1953 – 1960. Dnes pridávam ďalšie dva výtlačky z ročníka 1957-58, ktoré sa mi podarilo zohnať. Jeden je neúplný, ale určite to raz aj vďaka vám niekedy doplníme. Niečo z tiráže: „PIONIER, Vydáva Smena, nakladateľstvo a vydavateľstvo SÚV ČSM, redakcia a administrácia Bratislava, Pražská 9, telefón 445-41. Vychádza 10-krát do roka. Hlavná redaktorka Helena Križanová-Brindzová, Tlač Pravda, vydavateľstvo ÚV KSS, Bratislava, Jesenského 12. …

Premiéra časopisu – PIONIER 06.ročník (1959-60)

V príspevku pred dvomi dňami som publikoval časopis PIONIER vychádzajúci v rokoch 1970-1990. Dnes zaraďujem do nášho archívu rovnomenný časopis z rokov 1953-1960, ktorý síce nadväzoval na prúd vývoja a premenovávania titulov, no obsahovo boli veľmi rozdielne. Môžete si ich navzájom porovnať. V bodoch uvádzam vývoj periodika od zrodenia až po jeho zánik: ČLOVEK A PRÍRODA – náučno-populárny mesačník pre žiakov stredných škôl (1952-1953) PIONIER (1953-1960) ABC PIONIEROV – náučno-zábavný magazín pre chlapcov a dievčatá (1961-1965) PRÚD – magazín pre …

PIONIER 19.ročník (1988-89) číslo 02

Dnes publikovaným číslom otváram ďalší ročník časopisu PIONIER, ktorý ešte v našom archíve nemáme. Výňatok z tiráže: „PIONIER— časopis pre pioniersky aktív. Vydáva Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smena; Adresa redakcie: Leškova 5, 812 84 Bratislava. Telefón: 435 77. Šéfredaktorka PhDr. Zuzana Hačková. Tlačia: Polygrafické závody, n. p., Bratislava-Krasňany. Počas roka vyjde 12 čísel. Cena jedného výtlačku 1,— Kčs. Ročné predplatné 12,— Kčs.“ Číslo malo 24 farebných strán, z ktorých spomeniem aspoň najrozsiahlejšie rubriky. Prostredná dvojstrana PIONIERSKY …

1 výtlačok – PIONIER 10.ročník (1979-80)

Podarilo sa mi zohnať 1 výtlačok časopisu PIONIER a tak ho ako „jednohubku“ zaraďujem do nášho archívu. O tomto periodiku z 10.ročníka sme si napísali už hádam všetko, preto prikladám len tiráž a vnútornú dvojstranu s rozpisom mesačných úloh a námetov pre pionierske oddiely. Tiráž: „PIONIER — mesačník pre pioniersky aktív. Vydáva SÚV SZM vo vydavateľstve Smena. Šéfredaktorka Eva Majerová. Redaktorky: Helena Zavarská, Kvetoslava Čerňanská, Viera Stítnická. Tajomníčka redakcie Mária Nogová. Grafická úprava Štefan Šilhan. Predplatné na celý rok 10,— Kčs (cez školsky rok vychádza 10 čísiel). Cena …

Časopis pre pioniersky aktív – PIONIER – 10.ročník – 1979-80

Dnes pridávam zo svojej zbierky do nášho archívu 6 ks zdigitalizovaného slovenského časopisu PIONIER. Tiráž: PIONIER — mesačník pre pioniersky aktív. Vydáva SÚV SZM vo vydavateľstve Smena. Šéfredaktorka Eva Majerová. Redaktorky: Helena Zavarská, Kvetoslava Čerňanská, Viera Stítnická. Tajomníčka redakcie Mária Nogová. Grafická úprava Štefan Šilhan. Predplatné na celý rok 10,— Kčs (cez školsky rok vychádza 10 čísiel). Cena jedného výtlačku je 1,— Kčs. Informácie o predplatnom podáva a objednávky prijíma každá pošta a poštový doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS …

3 čísla časopisu PIONIER – 11.ročník – 1980-81

16.12.2018 sme prvý krát publikovali 7. číslo časopisu PIONIER z jeho 11.ročníka. Keďže sa mi medzitým podarilo zohnať ďalšie 3 čísla z tohto obdobia, zaraďujem ich do nášho archívu. Veľmi ťažko sa píše nejaká recenzia o informačnom bulletine, za ktorý považujem aj tento časopis. Faktografické a bibliografické dáta sme spomenuli hádam všetky a tak si pripomeňme aspoň 10. výročie vydávania tohto časopisu. Redakcia sa o ňom zmieňuje hneď v úvodníku 1. čísla tohto ročníka: Náš Pionier má desať rokov. V septembri 1970 vyšlo prvé …

Jedno číslo časopisu PIONIER – 11.ročník – 1980-81

Slovenský časopis pre pioniersky aktív PIONIER sme si po prvý krát predstavili v príspevku z 8.3.2017. Dnes publikujeme jeho ďalší výtlačok z 11.ročníka, vychádzajúceho v rokoch 1980 – 1981. Akým vývojom prešlo toto pionierske periodikum počas troch rokov? Redakčná rada sa nezmenila, len sa mierne rozrástla, čo je zrejmé z tiráže: PIONIER — mesačník pre pioniersky aktív. Vydáva SÚV SZM vo vydavateľstve Smena. Šéfredaktorka Eva Majerová. Redaktorky: Helena Zavarská, Kvetosíava Čerňanská, Viera Štítnická-Baľáková.  Tajomníčka redakcie Mária Nogová. Grafická úprava Štefan Šilhan. Predplatné …

Premiéra slovenského časopisu – PIONIER – 8.ročník – 1977-78

PIONIER vychádzal 10 x ročne v rozsahu 24 strán a v rozmeroch 211 mm x 294 mm. Bol určený pre deti staršieho školského veku. V roku (1970) nahradil predošlý časopis PRÚD, ktorý vznikol v roku (1965) premenovaním Slovenského – ABC Pionierov. Cena výtlačku 1 Kčs. Šéfredaktorkou bola Eva Majerová, ktorá zastávala túto czkciu aj v časopise VČIELKA (1981-82).  Zvyšok týmu tvorili redaktorky Kvetoslava Čerňanská, Viera Štítnická a tajomníčka  M. Nogová. O grafickú úpravu sa staral  Gustáv Erteľ. Časopis vydržal na trhu celých dvadsať rokov až do …