Premiéra slovenského časopisu – PIONIER – 8.ročník – 1977-78

PIONIER vychádzal 10 x ročne v rozsahu 24 strán a v rozmeroch 211 mm x 294 mm. Bol určený pre deti staršieho školského veku. V roku (1970) nahradil predošlý časopis PRÚD, ktorý vznikol v roku (1965) premenovaním Slovenského – ABC Pionierov.

Cena výtlačku 1 Kčs. Šéfredaktorkou bola Eva Majerová, ktorá zastávala túto czkciu aj v časopise VČIELKA (1981-82)

Zvyšok týmu tvorili redaktorky Kvetoslava Čerňanská, Viera Štítnická a tajomníčka  M. Nogová. O grafickú úpravu sa staral  Gustáv Erteľ.

Časopis vydržal na trhu celých dvadsať rokov až do roku (1990), kedy vplyvom spoločenských udalostí stratil svoj význam a zanikol. Vydával ho SÚV SZM vo vydavateľstve Smena v náklade 50 000 výtlačkov.

V článku Jozefa Vatrála – „SLOVENSKÉ ČASOPISY PRE DETI“, objaveného na internete sa píše: „Je časopisom pionierskeho aktívu a prináša námety a metodické rady pre činnosť pionierskych kolektívov, najmä pionierskych oddielov ako základných buniek celej organizácie! Veľká pozornosť venuje svetonázorovej, vlasteneckej a internacionálnej výchove pionierov a iskier, formovaniu ich uvedomelého vzťahu ku komunistickej strane, socialistickej spoločnosti, k práci, vzbudzovaniu túžby po nových poznatkoch a vedie svojich čitateľov k svedomitému plneniu školských povinností.“

Ide vlastne o akýsi „informačný bulletin“ s pevnou a nemeniacou sa štruktúrou. Prvá polovica je venovaná informáciám z aktivít pionierskych organizácií, dôležitým výročiam a dátumom.

Okrem informácií z vlastných radov prinášal rôzne zaujímavosti aj zo zahraničných pionierskych organizácií a to nielen zo socialistických, rozvojových, ale aj z kapitalistických krajín.

Rozsiahlu časť tvoria rady, námety, pomôcky pre pionierske oddiely, vedúcich pionierov a iskričiek. Všetko náležite podfarbené ideologickými myšlienkami.

Druhá polovica má už voľnejšie tempo s náučno populárnymi rubrikami z oblasti histórie, prírodovedy, techniky, umenia a hudby. Na poprednom mieste je však preferovaná vedecko-ateistická výchova.

Okrem iného, je úlohou časopisu zatraktívniť činnosť organizácií SZM, aby k sebe pritiahli čo najširší okruh detí a mládeže.

V závere sú uverejnené práce radových členov a pionierska pošta.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu PIONIER v letech 1977-78, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledy titulních stran.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) časopis PIONIER do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *