Prerod časopisu NAŠE SLNIEČKO 04./02.ročník (1946-47) na NAŠI PIONIERI

Čísla pre dnešný príspevok upravil a zaslal Nell1967. Ďakujeme krásne! Ja som pre úplnosť tohto článku a aj ročníka pridal číslo 09-10 s názvom NAŠI PIONIERI. O histórií a prerode názvov tohto srbského časopisu sme výstižne napísali v príspevkoch Srbský časopis ZORNIČKA 47./01.ročník (1990-91) a Časopis slovenskej menšiny v Srbsku NAŠI PIONIERI – 5.ročník – 1947-48. Pre pripomenutie uvádzam „ …vychádzal pod menami NAŠE SLNIEČKO (1939−1941, 1945−1947), NAŠI PIONIERI (1947−1970), PIONIERI (1970−1990) a od roku 1990 vychádza pod titulom ZORNIČKA. Dnes sa v krátkosti zameriam …

NAŠI PIONIERI – 4.ročník – 1946-47

Dnes archivované dvojčíslo časopisu NAŠI PIONIERI z let 1946-47 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Nell1967. Děkujeme! V tiráži časopisu se uvádí: „Vydávu Matica slovenská vo FĹR Juhoslávii. – Rediguje O. B. Garayová. – Vychádza mesačne okrem letných prázdnin. – Redakcia a administrácia: Naše slniečko, Petrovec, Báčka. – Tlačí Knihtlačiareň úč. spol. Petrovec.  Cena Din. 6,-„ Klíčové informace o vydávání časopisu NAŠI PIONIERI sepsal Totem ve svém článku 18.9.2019 >>> – zájemcům doporučuji k přečtení. Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších …

Časopis slovenskej menšiny v Srbsku NAŠI PIONIERI – 5.ročník – 1947-48

V dnešnom príspevku si dosť  netradične publikujeme a archivujeme upravené detské časopisy početnej komunity Slovákov žijúcich v zahraničí. Nachádza sa v Srbsku, v štáte bývalej Juhoslávie. Žije ich tam niekoľko desiatok tisíc v rôznych slovenských osadách, no najpočetnejšia skupina žije vo Vojvodine v meste Báčsky Petrovec. Ich postupné presídlenie do dolnozemska sa začína koncom 17.storočia, keď tu začali osídľovať územia spustošené Turkami počas ich ústupu z Uhorska. Žijú tam do dnes, pričom sa im podarilo zachovať slovenskú kultúru aj jazyk. Okrem …