14. 7. 2024

HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ – 5.ročník – 1995

Dnes archivovaná čísla časopisu HPM – HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ z roku 1995 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Onuca. Veliký dík! V tiráži časopisu je uvedeno: „HPM – Historie a plastikové modelářství. Měsíčník pro zájemce o letectví, pozemní bojovou techniku a válečné loďstvo. Prvé číslo vyšlo v prosinci 1990. Číslo mez. indexu – 46 642. Registrační značka – Mk ČR 5340. Vychází – měsíčně. Vydává: HaPM spol. s r. o.  Za původnost příspěvku ručí autor. Přetisk povolen s uvedením pramene a při …

HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ – 4.ročník – 1994

Dnes archivovaná čísla časopisu HPM – HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELY z roku 1994 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Onuca. Veliký dík! V tiráži časopisu je uvedeno: „HPM – Historie a plastikové modelářství. Měsíčník pro zájemce o letectví, pozemní bojovou techniku a válečné loďstvo. Prvé číslo vyšlo v prosinci 1990. Číslo mez. indexu – 46 642. Registrační značka – Mk ČR 5340. Vychází – měsíčně. Vydává: HaPM spol. s r. o.  Za původnost příspěvku ručí autor. Přetisk povolen s uvedením pramene a při …

HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ – 2.ročník – 1992

Dnes archivovaná čísla časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ z roku 1992 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Onuca. Veliký dík! V tiráži 1. čísla časopisu je uvedeno: „HPM Historie a plastikové modelářství. Měsíčník pro zájemce o letectví, pozemní bojovou techniku a válečné loďstvo. Prvé číslo vyšlo v prosinci 1990. Číslo mez. indexu – 46 642. Registrační značka – Mk CR 5340. Vychází – měsíčně. Vydává: Vydavatelství HPM spol. s r. o. Doporučená prodejní cena 25 Kčs. Za původnost příspěvku ručí autor. Přetisk povolen s …

HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ – 3.ročník – 1993

Dnes archivovaná čísla časopisu HPM – HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ z roku 1993 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Onuca. Veliký dík! V tiráži 1. čísla časopisu je uvedeno: „HPM – Historie a plastikové modelářství. Měsíčník pro zájemce o letectví, pozemní bojovou techniku a válečné loďstvo. Prvé číslo vyšlo v prosinci 1990. Číslo mez. indexu – 46 642. Registrační značka – Mk CR 5340. Vychází – měsíčně. Vydává: Vydavatelství HPM spol. s r. o.  Za původnost příspěvku ručí autor. Přetisk povolen s uvedením pramene …

HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ – 1.ročník – 1991

I dnes archivovaná čísla prvního ročníku časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ z roku 1991 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Onuca. Ten digitalizoval i další ročníky, které přijdou na řadu později. Veliký dík! V tiráži časopisu je uvedeno: „HPM – Historie a plastikové modelářství. Měsíčník pro zájemce o letectví, pozemní bojovou techniku a válečné loďstvo. Prvé číslo vyšlo v říjnu 1990. Číslo mez. indexu – 46 642. Registrační značka – Mk CR 5340. Vychází – měsíčně. Vydává: Vydavatelství HPM spol. s r. o.  …

HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ – 0.ročník – 1990

Dnes archivované první číslo nultého ročníku časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ z roku 1990 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Onuca. Ten digitalizoval i další ročníky, které přijdou na řadu později. Veliký dík! V tiráži časopisu je uvedeno: „HPM – Historie a plastikové modelářství. Měsíčník pro zájemce o letectví, pozemní bojovou techniku a válečné loďstvo. Prvé číslo vyšlo v říjnu 1990. Číslo mez. indexu – 46 642. Registrační značka – Mk CR 5340. Vychází – měsíčně. Vydává: Vydavatelství HPM spol. s r. o.  …