HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ – 0.ročník – 1990

Dnes archivované první číslo nultého ročníku časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ z roku 1990 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Onuca. Ten digitalizoval i další ročníky, které přijdou na řadu později. Veliký dík!

V tiráži časopisu je uvedeno: HPM – Historie a plastikové modelářství. Měsíčník pro zájemce o letectví, pozemní bojovou techniku a válečné loďstvo. Prvé číslo vyšlo v říjnu 1990. Číslo mez. indexu – 46 642. Registrační značka – Mk CR 5340. Vychází – měsíčně. Vydává: Vydavatelství HPM spol. s r. o.  Cena 18 Kčs. Za původnost příspěvku ručí autor. Přetisk povolen s uvedením pramene a při zachování autorských práv. Šéfredaktor: I. Pejčoch. Grafická úprava: D. Liebischová. Fotografické práce: B. Rybička. Redakční rada:  lng. J. Nepevný, V. Janovský, lng. P. Provazník, I. Pejčoch, V. Leimer, J. Nepevný. …“

V redakčním úvodníku se mohou čtenáři seznámit proč HPM vznikla:

„Vážení čtenáři, plastikové modelářství je jedním z nejrozšířenějších koníčků v západních zemích. Stejně tak tomu je i u nás, kde modeláři měli a mají daleko horší podmínky. Největším problémem u nás je nedostatek odborné literatury včetně specializovaných časopisů, určených pouze pro plastikové modeláře, což je jednou ze základních potřeb ke kvalitní práci. Dlouho jsme mohli pouze bezmocně přihlížet, ale nyní se naše skupina modelářských nadšenců pokusila jeden z těchto nedostatků odstranit, a to vydáváním měsíčníku pro kitaře a všechny zájemce o historii. Je to časopis tvořený modeláři
pro modeláře a jedinou naší snahou bude co nejvyšší kvalita. Víme, že vše nebude dokonalé hned od prvního čísla, a proto zahajujeme letos pouze nultým ročníkem, kdy vyjdou jen dvě čísla, v listopadu a prosinci, a teprve v příštím roce začne vycházet pravidelně jako měsíčník.
V tomto místě bychom Vás chtěli seznámit se zaměřením periodika a našimi plány pro nejbližší budoucnost. Nosnou částí by měly být články 0 letecké, pozemní i námořní vojenské technice, doplníme tím, co nám nejvíce schází- výkresy s rozkreslenými detaily a barevnými kamuflážními schématy, samozřejmě doprovázené dostatečným počtem fotografií. V obsahu každého čísla dále najdete rozsahově menší články o zajímavostech v tomto oboru, o historii bojových jednotek včetně nasazení, dále pak recenze na specializovanou literaturu a plastikové modely všech kategorií. Samozřejmě se budeme snažit sloužit Vám čtenářům předkládáním čerstvých informací o našich i zahraničních burzách, novinkách na světovém trhu a inzertní rubrikou, kterou nabízíme jak jednotlivcům, tak i prodejnám a výrobcům modelů.
Pro přípravu dalších čísel vítáme Vaši spolupráci a příspěvky jak ve formě článků, tak i připomínek k naši práci.
Těšíme se, že si naš časopis oblíbíte a že se na jeho stránkách budeme spolu i nadále setkávat. Vaše redakce“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ z roku 1990, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) ve svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ zde >>>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *