TECHNICKÝ MAGAZÍN – 06.ročník – 1963

Dnes archivované číslo časopisu TECHNICKÝ MAGAZÍN z roku 1963 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Zdenek. Veliký dík! V tiráži časopisu je uvedeno: „MAGAZÍN VYDÁVÁ ČESKOSLOVENSKÁ SPOLEČNOST PRO ŠÍŘENÍ POLITICKÝCH A VĚDECKÝCH ZNALOSTÍ V SNTL PRAHA. VI. ROČNÍK. Státní nakladatelství technické literatury, n. p., 1963. Řídí redakční rada: Inž. Petr Beckmann, dr. Sc., dr. inž. Jiří Beneš, inž. J. Hausman, inž. Imrich Hudec, CSc., Frant. Chvojka, Oldřich Jendrůlek (vedoucí redaktor). dr. inž. L. Jeníček, doc. inž. Václav Jeřábek, inž. B. Jungmann, prof. dr. …