Dve čísla časopisu KAMARÁT z 19.ročníka

Tento ročník začíname dvomi číslami ktoré nám zaslal Nell1967. Ďakujeme krásne! Je to novootvorený ročník a tak ako vždy začnem najskôr jeho tirážou: „KAMARÁT – nositeľ novinárskej ceny Ľudovíta Štúra, časopis pre starších pionierov. Vydáva Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo Vydavateľstve Smena. Adresa redakcie: Pražská 11. 812 84 Bratislava Telefón : 472 18 Šéfredaktorka: Anna Hološková; Zástupkyňa šéfredaktorky: Dominika Macháčová; Grafická úprava: Pavol Moravčík a Ivan Hojný. Tlačia Východoslovenské tlačiarne, n. p.Košice. Rozširuje Poštová novinová služba. Objednávky prijíma každá pošta …

Až 18 zdigitalizovaných čísel časopisu – KAMARÁT 15.ročník (1982-83)

Až 18 zdigitalizovaných čísel časopisu – KAMARÁT 15.ročník (1982-83)… nám zaslal mirok! Ďakujme krásne! Z jednoduchej tiráže sa dozvedáme: „KAMARÁT – nositeľ novinárskej ceny Ľudovíta Štúra. Pioniersky týždenník pre dievčence a chlapcov. Vydáva SÚV SZM vo vydavateľstve SMENA. Vedúca redaktorka Anna Hološková. Zástupkyňa vedúcej redaktorky Dominika Macháčková. Grafická úprava Pavol Moravčík a Ivan Hojný. Počas školského roku vyjde 43 čísel. Predplatné na celý rok Kčs 43,—. Cena jedného výtlačku Kčs 1,-. Tlačia Polygrafické závody. n. p.. Bratislava-Krasňany.“ Rubrík, článkov a príspevkov …

KAMARÁT 03.ročník (1970-71) – 4.časť – 100 stranový špeciál

Aj keď som v poslednom príspevku KAMARÁT 03.ročník (1970-71) – 3.časť – 5 nekompletných čísiel písal, že sú to posledné čísla, ktoré z tohto ročníku vlastním, predsa sa mi podarilo vysnoriť ešte jedno číslo. A to rovno 100 stranový, prázdninový špeciál, vydaný pre mesiace júl a august. To že bol špeciál nabitý článkami, nemusím ani písať. Skôr sa zameriam na úvodník, ktorý sám za seba hovorí o všetkom dôležitom: „Z plného krčaha lejú sa na stránky Kamaráta farby, po ktorých …

Dve čísla – KAMARÁT 05.ročník (1972-73)

Dnešným príspevkom s dvomi číslami otváram 5.ročník časopisu KAMARÁT. Tak ako vždy pri novootvorenom ročníku, spomeniem úryvok z tiráže: „Pioniersky týždenník pre dievčence a chlapcov. Vydáva SOV SZM vo vydavateľstve SMENA. Redakcia; Prom. ped. Viera Gajdošová (vedúca redaktorka), prom. fil. Dominika Macháčová (zástupkyňa vedúcej redaktorky). Grafická úprava: Pavol Moravčík a Jozef Trabalka. Redaktori; Irena Gálová, Andrej Holan, prom. ped. Vladimír Karaba, Margita Mensatorisová, prom. ped. Ľudmila Pospišeková. Fotoreportéri; Rudo Helexa a Bohuš Kráľ. Sekretariát redakcie: Blanka Gräffingerová a Anna Strasserová. Počas …

KAMARÁT – 1.ročník – 1968-69 – mimořádné číslo

Dnes archivované mimořádné číslo časopisu KAMARÁT z roku 1968 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Nell1967. Veliký dík! V tiráži časopisu je uvedeno KAMARÁT – týždenník pre chlapcov a dievčatá. Vydával jej ZDMOS a Rada POS ve vydavatelství SMENA. Šéfredaktorkou byla RSDr. Elena Suchovská. Běžné číslo se dalo koupit za 0,6 Kčs. KAMARÁT byl cílený na žáky druhého stupně základní školy. Jeho posláním bylo vychovávat dospívajícího čtenáře, rozvíjet jeho zájmy v rozličných oblastech společenského života, vědy, techniky, kultury, umění, sportu a informovat jej …

KAMARÁT 03.ročník (1970-71) – 3.časť – 5 nekompletných čísiel

V dnešnej tretej časti uvoľňujem do archívu posledných 5 nekompletných čísel z 3.ročníka, ktoré vlastním. Ako som to už písal, dôvodom je vzácnosť a pokiaľ sa objaví niekto, kto dodá chýbajúce skeny, súbory budú doplnené. Nekompletné sú kvôli tomu, lebo v nich chýba 1 list a to strana 17-18. Zvyčajne obsahovala znotované populárne piesne s portrétmi spevákov a speváčiek. O tomto ročníku je už toho popísané dosť : Dvě čísla časopisu KAMARÁT – 3.ročník – 1970-71 Další čísla časopisu KAMARÁT – …

KAMARÁT 03.ročník (1970-71) – 2.časť – 20 nekompletných čísiel

Tak ako som sľúbil, pridávam do nášho archívu ďalších 20 nekompletných čísel časopisu KAMARÁT. Chýba v nich 1 list a to strana 17-18. Zvyčajne obsahovala znotované populárne piesne s portrétmi spevákov a speváčiek. Pre istotu si pripomeňme tiráž ročníka: „KAMARÁT — Pioniersky týždenník pre chlapcov a dievčatá. Vydáva SOV SZM vo vydavateťstve SMENA. Redakcia: Dr. Elena Šuchovská (vedúca redaktorka). Viera Gajdošová (zástupkyňa vedúcej redaktorky), Pavol Moravčík (technický redaktor) Redaktori; Eduard Drobný, Irena Galová, Andrej Holan, Dominika Macháčová, Margita Mensatorisová, Ivan Szabo. …

KAMARÁT 03.ročník (1970-71) – 1.časť – 10 kompletných čísiel

Názov dnešného príspevku vychádza zo skutočnosti, že je pripravených ďalších 31 čísiel z tohto ročníka, ktoré však nie sú kompletné. Príčinou je absencia 1 stránky, prípadne výstrižok obrázka. Aj napriek tomu ich v 2.časti zaradím do archívu. Dôvodom je vzácnosť a pokiaľ sa objaví niekto, kto dodá chýbajúce skeny, súbory budú doplnené. Zaujímavosťou tohto ročníka bola anketa MÔJ UČITEĽ. Dopisy čitateľov s názormi na svojich vyučujúcich: „Prečo som si obľúbil tohto a nie iného učiteľa? Ktoré vlastnosti sa mi na ňom páčia? Na …

KAMARÁT 14.ročník (1981-82) – 7 čísiel

Podklady pre dnešný príspevok – 7 čísiel časopisu KAMARÁT nám  zaslal mirok. Ďakujeme krásne! Ako je už zvykom, pri načínaní každého ročníka uvádzame úryvky z tiráže: „KAMARÁT – nositeľ‘ novinárskej ceny Ľudovíta Štúra. Pioniersky týždenník pre dievčence a chlapcov. Vydáva SUV SZM vo vydavateľstve SMENA. Vedúca redaktorka Viera Gajdošová. Zástupkyňa vedúcej redaktorky Dominika Macháčová. Grafická úprava Pavol Moravčík a Ivan Hojný. Počas školského roku vyjde 43 čísel. Predplatné na celý rok Kčs 43,-. Cena jedného výtlačku Kčs 1,-. Tlačia Polygrafické závody, …

Časopis KAMARÁT – 3.ročník – 1970-71

Dnes archivované 17. číslo časopisu KAMARÁT z roku 1970-71 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík! V tiráži časopisu je uvedeno KAMARÁT – Pioniersky týždenník pre chlapcov a dievčatá. Vydáva ÚV SZMS a ÚR POS vo vydavaterstve SMENA. Redakcia: RSDr. Elena Suchovská (vedůca redaktorka), Viera Gajdošová (záslupkyňa ved. redaktorky), Pavol Moravčík (technický redaktor), Eduard Drobný, Irena Gálová, Andrej Holan, Dominika Macháčová, Margita Mensatorisová, Ivan Szabó. Běžné číslo se dalo koupit za 0,6 Kčs. V záhlaví titulní strany je uvedeno Ročník …