Poprvé – DÍVČÍ SVĚT – 2.ročník – 1944

Dnešní titul má v našem archivu digitalizovaných čísel premiéru. Čísla DÍVČÍHO SVĚTA upravil Fofáč. Veliké díky! Časopis DÍVČÍ SVĚT, vycházel pouze ve válečných letech 1943-1944. Každých 14 dnů jej vydávalo nechvalně známé Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Šéfredaktorkou byla Květa Černá. V podstatě byl časopis DÍVČÍ SVĚT dalším nástrojem nacistické propagandy zacílené na mladou generaci (cca 10-14 let) v Protektorátu. Ve své bakalářské práci „Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě a jeho působení …