CALIBRE 45 – 01. a 02. ročník – 1992-3

Dnešní čísla časopisu CALIBRE 45  z roku 1992 a 1993 pro detske-casopisy.cz připravil  Otas. Děkujeme! V tiráži dnes archivovaného 4. čísla CALIBRE 45  se píše: „Carson Rogers: OLOVĚNÁ SMRT. Vydala jako svou 36. publikaci DUNA, s.r.o., Jilemnického 136, 562 06 Ústí nad Orlicí. Vyšlo v edici CALIBRE 45 jako 4. svazek (2/II. ročník); ISBN 80—-85630—14—1. Odpovědný redaktor: Jiří Cihlář; Literární úprava: Eva Obůrková. Ilustrace na obálce: Petr Khail – obraz ze soukromé sbírky; Ilustrace: Milan Teslevič. Typografie: Grafické studio GANDALF …