Kompletná – EVANJELICKÁ MLÁDEŽ 02.ročník (1913-14)

Druhý ročník časopisu EVANJELICKÁ MLÁDEŽ je zároveň posledným ročníkom jeho dvojročnej etapy. Jeho tiráž bola rozpísaná na obale a prvej strane: Cirkevný časopis venovaný práci ev. a. v. vnút. missijných spolkov mládeže a nedeľných škôl. Zodpovedný redaktor: JÁN DROBNÝ (farár staroturánsky). — Hlavný spolupracovník: OTTO ŠKROVINA (kousenior, farár turč.-sv.-martinský).— Vydavateľstvo: NAKLADATELSKÝ SPOLOK „TRANOSCIUS“ Liptovskom svätom Mikuláši. Vychádza ročne šesť ráz cez zimné mesiace. Predplatná cena: na 1 ročník jedna koruna, pri odberaní najmenej 10 čísel 60 halierov. Výňatkom z ich životopisov si …

Premiéra slovenského časopisu EVANJELICKÁ MLÁDEŽ – 1.ročník – 1912-13

Časopis EVANIELICKÁ MLÁDEŽ vychádzal v dvoch ročníkoch a to v rokoch 1912 – 1914. Ročne to bolo 6 výtlačkov o rozmeroch 15 cm x 23 cm. Vychádzal cez zimné mesiace a to každú prvú nedeľu v mesiaci podľa cirkevného roku od decembra do júna nasledujúceho roku. Podľa tiráže uverejnenej na titulnej strane mal podtitul Cirkevný časopis venovaný záujmom ev. a. v. vnút. missijných spolkov mládeže a nedeľných škôl. Predplatné na rok bola 1 koruna, pri predplatení minimálne 10 čísel 60 halierov (pravdepodobne za …