18. 7. 2024

MLADÝ LETEC – 8.ročník – 1936-37

Dnes digitalizovaná čísla časopisu MLADÝ LETEC z roku 1936-37 pro detske-casopisy.cz digitalizoval Martin K. Velký dík! V tiráži 1. čísla časopisu se píše: „MLADÝ LETEC“, populární letecký časopis pro mládež, vychází 25. každého měsíce, vyjma prázdniny. Cena jednoho čísla 50 h, předplatné na rok (10 čísel) Kč 5,- i s poštovným. Majitel a vydavatel Masarykova Letecká Liga, ústředí Praha. Za redakci odpovídá Fr. Synecký, gen. tajemník M. L. L. Redakce i administrace v Praze XIX-Dejvice, Bachmačská 18. Používání novin. známek …

MLADÝ LETEC – 2.ročník – 1930-31

Dnes archivovaná čísla časopisu MLADÝ LETEC z roku 1930-31 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Michael V. Veliký dík! MLADÝ LETEC – populární letecký časopis pro mládež – „časopis mladých přátel letectví“ vydávala Masarykova letecká liga. V tiráži časopisu se píše: „MLADÝ LETEC“, populární letecký časopis pro mládež, vychází 25. každého měsíce, vyjma prázdniny. Cena jednoho čísla 50 h, předplatné na rok (10 čísel) Kč 5,- i s poštovným. Majitel a vydavatel Masarykova Letecká Liga, ústředí Praha. Za redakci odpovídá Fr. Synecký, gen. …

Téměř kompletní MLADÝ LETEC – 12.ročník – 1946-47

První (předválečné) číslo časopisu MLADÝ LETEC jsme na detske-casopisy.cz archivovali už v článečku z 24.5.2014. Tehdy i dnes je digitalizoval Damro. Uživatelé tohoto webu Damrovi tímto moc děkují! Chybí jen číslo 8 – třeba jej některý z návštěvníků tohoto webu … V úvodníku (strana 4) prvního čísla 12.ročníku se píše: „… Není možné a ani potřebné, aby každý, kdo se zajímá o letectví, byl pilotem. Uvažte však, že k tomu, aby jeden pilot skutečně létal, je zapotřebí nejménmě osmdesát jiných, …

Poválečný časopis MLADÝ LETEC – 13.ročník – 1947-48

MLADÝ LETEC – populární letecký časopis pro mládež – „časopis mladých přátel letectví“ vydávala od roku 1929 Masarykova letecká liga. Po válce jej obnovil a vydával Aeroklub republiky Československé. O poválečném vydávání titulu MLADÝ LETEC jsem zatím nedohledal seriózní informace, takže ti, milý čtenáři toho webu, nezbude nic jiného, než je vyčíst z dnes archivovaných 8 čísel vydaných od 15.9.1947 do 24.4.1948. Časopis MLADÝ LETEC v tomto období vycházel 10x ročně – čísla 9 a 10 se k úplnosti 13.ročníku …

Prvorepublikový časopis MLADÝ LETEC

MLADÝ LETEC – populární letecký časopis pro mládež – „časopis mladých přátel letectví“ vydávala Masarykova letecká liga. Dnes tu jako ochutnávku přinášíme archiv 1.čísla z II.ročníku – rok 1930. Nemám přehled o tom jak široký záběr (eventuleně nákladu časopisu) MLADÝ LETEC v roce 1930 ve skutečnosti měl. Ale v archivovaném čísle se lze dozvědět, že existovala MLL (Masarykova ůetecká liga), která se snažila podchytit školní mládež. Ústředí Masarykovy Letecké Ligy vydalo 6 bodů „Zásady organisace školního dorostu MLL“ ze kterého …