Jedno číslo časopisu PRÚD 06.ročník (1970-71)

Podarilo sa mi vyhrabať ešte jedno a posledné číslo tohto časopisu z mojej zbierky. Vždy pri novo-publikovanom ročníku uvádzam výňatok z tiráže, aby sa dali porovnať zmeny oproti minulým rokom: „Vedúca redaktorka: J. Znášiková-Heroldová • Členovia redakčného kolektívu E. Majerová, O.Bednárová, V. Bednár • Grafická úprava: Z. Salamon • Redakčná rada; N. Dedeková, CSc., J. Kuba, V. Mazák, V, Mišíková, S. Odstrčilová, V. Šikula • Adresa redakcie: Bratislava, Pražská 9 • Telefón: 485-41, 45, kl. 24 • Vydáva ZDMOS v …

3 čísla časopisu – PRÚD 05.ročník (1969-70)

V dnešnom príspevku pridávam zo svojej zbierky ďalšie tri čísla časopisu PRÚD. Tvorilo ho 50 – 60 čiernobielych strán s farebnými odtieňmi písma. Množstvo strán záviselo od vloženej prílohy. Rozmery A5 formátu boli 20 x 14,5 cm. Chcel by som ešte zhrnúť vydávanie počas existencie časopisu: Roč. I. 1965/66 12 čísel po 52 str. Roč. II. 1966/67 12 čísel po 50 str. Roč. III. 1967/68 12 čísel po 50 str. Roč. IV. 1968/69 12 čísel po 50 str. Roč. V. …

3 čísla časopisu – PRÚD 03.ročník (1967-68)

V našom archíve máme pár čísiel z prvého a pár čísiel z druhého ročníka. Dnes ho doplním ďalšou trojicou z 3.ročníka tohto časopisu. Citát z tiráže: Vedúca redaktorka: J. Znášiková-Heroldová • členovia redakčného kolektívu E. Majerová, M. Lichardová, V. Bednár • grafická úprava: E. Havetta • redakčná rada: N. Dedeková, Csc., J. Kuba, V. Mazak, V. Mišiková, S. Odstrčilková, V. Šikula • adresa redakcie: Bratislava, Pražská 9 • telefón: 438-41, 45, kl. 24 • Vydáva SÚV ČSM v SMENE o …

5 čísel časopisu – PRÚD – 2.ročník – 1966-67

18.5.2019 sme si po prvý krát predstavili tento slovenský časopis a to rovno číslo z jeho druhého ročníka. Dnes by som našu zbierku rozšíril o ďalších 5 čísel, ktoré darovala nášmu projektu  Petra z obce Láb. Ešte raz ďakujeme! Obsah a štruktúru časopisu charakterizujú jeho autori v poslednom 12 čísle ročníka: Prvý pád — Kto? čo? Prúd. Prúd bude uverejňovať všetko, čo vás zaujíma, o čom debatujete medzi sebou, čo sa chcete dozvedieť i naučiť. Druhý pád — Koho? čoho? Napínavého dobrodružstva, cestopisov, vtipov …

Ďalšie číslo časopisu PRÚD – 1.ročník – 1965-66

Časopis PRÚD – magazín pre chlapcov a dievčatá je periodikum, o ktorého existencii som kedysi ani len nechyroval. Potom sa mi podarilo zohnať niekoľko výtlačkov, z ktorých sme už zopár publikovali. Avšak podobne ako sa to niekoľko krát stalo v Čechách, aj na Slovensku sa našla dobrá duša, ktorá venovala nášmu projektu vzácnosti z povaly. Je ňou Petra z obce Láb, z ktorej zásielky pochádza aj dnešné publikované číslo. Petra veľká vďaka! Mimochodom tých čísel bolo viacej a Petra nám ich zaslala na vlastné náklady …

Dve čísla časopisu PRÚD – 1.ročník – 1965-66

V príspevku z 18.5.2017  sme si po prvý krát predstavili „záhadný“ časopis PRÚD. Časopis, o ktorom som vedel len z bibliografií a článkov z internetu. Ako som písal, sklamal moje očakávania, no napriek tomu publikujem ďalšie dve čísla z prvého ročníka. Z tiráže sa dozvedáme. Vedúca redaktorka: J. Znášiková – Heroldová. Členovia redakčného kolektívu: E.Majerová, R.Sloboda. Grafická úprava: I.Popovič. Redačná rada: N.Dedeková CSc., J.Kuba, V. Mazák, V.Mišíková, S.Odstrčilková, V.Šikula Jedno číslo stálo 2 Kčs a v rámci 10 mesiacov vyšiel celkovo 12x. Jedno číslo obsahovalo …

Premiéra slovenského časopisu PRÚD – 2.ročník – 1966-67

Časopis PRÚD – magazín pre chlapcov a dievčatá. V tiráži sa uvádza, že vedúcou redaktorkou bola J. Znášiková – Heroldová a redakčný tým tvorili E. Majerová, M. Lichardová a grafička E. Bagiová. Redakčná rada N. Dedeková, CSc., J. Kuba, V. Mazák, V. Mišíková S. Odstrčilová, V. Šikula. Cena jedného čísla bola 2 Kčs a vychádzal 12 x počas 10 mesiacov. Informácií o časopise som našiel veľmi málo. Už sme ho spomínali v súvislosti s časopisom PIONIER, v príspevku z 8.3.2017. Kde sme uviedli, že vychádzal v rokoch 1965 …