Ďalší kompletný – MLADÝ OCHRANCA 2.ročník (1968)

V dnešnom príspevku by som rád nadviazal na článok z 21.2.2021, kedy sme si predstavili 1.ročník časopisu MLADÝ OCHRANCA. Ako je už tam zverejnené, časopis vychádzal ako príloha časopisu OCHRANCA prírody A PAMIATOK. Dnes zaraďujem do nášho archívu jeho kompletný 2.ročník, vrátane obsahu. Pre poriadok uvádzam tiráž: „MLADÝ OCHRANCA vychádza mesačne, ako príloha zpravodajcu OCHRANCA PRÍRODY A PAMIATOK. Vydávo Kralské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave-Hrad, ako metodický materiál pre mladých ochrancov prírody a pamiatok. Zodpovedný František Pížl, …

Zálesácka príloha – MLADÝ OCHRANCA 01.ročník (1967)

V antikvariátoch sa mi podarilo vypátrať zaujímavú samostatnú prílohu časopisu Ochranca prírody a pamiatok s názvom MLADÝ OCHRANCA. Do našej zbierky tak zaraďujem jeho 10 čísel a obsah. Chcel by som upozorniť, že jedno číslo nie je kompletné! Označil som ho znakom (x). Takto budeme označovať v budúcnosti aj iné nekompletné čísla. Bude to slúžiť kvôli ich okamžitej identifikácii. Kvôli chýbajúcej strane, alebo obrázku, by bolo škoda, aby sme vzácne číslo nevložili do nášho archívu. Pokiaľ sa nájde niekto kto ho má kompletné, stačí …