Premiéra slovenského časopisu SVET MLADÝCH – 1.ročník – 1945

Keď si už myslím, že poznám, respektíve viem o existencii všetkých časopisov pre deti a mládež, ktoré vychádzali na Slovensku, vždy sa objaví niečo, o čom som nemal ani len potuchy. Nedávno sa mi podarilo zohnať niekoľko čísiel časopisu SVET MLADÝCH. Dnes vám predstavíme jeho 2. číslo z prvého ročníka. SVET MLADÝCH môžeme zaradiť do skupiny povojnových časopisov, vychádzajúcich po roku 1945. Časopis je novinového typu s rozmermi 23,5 cm x 32 cm, vychádzal každý týždeň za 3 Kčs. O časopise sa mi podarilo vyhľadať veľmi málo …