Premiéra časopisu – VČELKA 01.ročník (1878-79)

V premiére časopisu VČELKA pridávam do nášho archívu jeho kompletný 1.ročník. Nakoľko jeden titul s týmto názvom už máme, budeme ho v súbornom katalógu označovať VČELKA I. VČELKA – Časopis pre školskú mládež, začal vychádzať od 10. októbra 1878. Redaktori a vydavatelia A. Sokolík a A. E. Timko, od čísla 1. roč. III (1881) zostal redaktorom len A. Sokolík. Vychádzal raz mesačne vo formáte 14 x 21 cm a tlačil ho Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok v Martine. Pre finančné ťažkosti sa v roku 1883 vydávanie …

VČELKA – 2. a záverečný ročník (1926-27)

V dnešnom príspevku zaraďujem do nášho archívu druhý, kompletný ročník časopisu VČELKA. Týmto ukončujem jeho archiváciu. Jedná sa totiž o posledný ročník, ktorý bol vydaný. Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VČELKA z roku 1926-27, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek. Pre poriadok uvádzam dáta zistené z tiráže a obsahu časopisu: „VYDÁVA ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍZ, MATICA SLOVENSKÁ A ŽIVENA V TURČIANSKOM SVÄTOM MARTINE. Redigovali: ŠTEFAN KRČMÉRY A FR. VOLF; SPOLUPRACOVNÍCI: JOZEF CÍGER-HRONSKÝ, JÁN HÁLA, …

Kompletizácia – VČELKA 01. ročník (1925-26)

V dnešnom príspevku by som rád doplnil čísla a skompletizoval 1.ročník časopisu VČELKA. Myslím, že všetko čo sa dalo zistiť o pôvode, vzniku, vývoji a zániku tohto časopisu, bolo uverejnené v príspevku z 18.9.2018  VČELKA – 1.ročník – 1925-26. Preto by som iba v krátkosti doplnil dáta, ktoré tu neboli uverejnené. Začal by som citátom víťazného návrhu z konkurzu na názov časopisu (zvyšné návrhy si môžete prečítať v časopise): „No nakoniec pokrstili sme časopis na Včelku. V odpovediach to traja tak …

VČELKA – 1.ročník – 1925-26

Dnes vkládáme do našeho společného archivu historicky první číslo prvního ročníku časopisu VČELKA z 1.září 1925. Časopis stejného jména vycházel v Čechách v letech 1850-1856 jako „zábavný a poučný list pro mládež a přátele její“, vydávalo jej Evangelické učitelstvo v Humpolci a později Jan Sluníčko. O tři desetiletí později vycházela v Olomouci (Národní knihtiskárna J. Kramář a F. Procházka) v letech 1888-1889 VČELKA s podtitulem „List věnovaný jarému věku dívčímu“. Dnes archivovanou VČELKU ale vydávaly v Turčianskom sv. Martine (tak …