NEDĚLE NAŠICH DĚTÍ – příloha Národních listů – 1935–1941

Dnes uveřejňuji dětské přílohy novin Národní listy od roku 1935 až do jejich zrušení v roce 1941 v období protektorátu. O těchto přílohách již bylo psáno na webu http://detske-casopisy.cz/nedele-nasich-deti-priloha-narodnich-listu-1933-a-1934/ http://detske-casopisy.cz/narodni-listy-detem-1920-1922-1923-1924-1925-1927-1930-1931/ Obsah dětských příloh se nemění. Stále zůstává většina rubrik. Formát tak jak je od roku 1933 v necelé spodní části stránky se od roku 1938 změnil tak, že byl tištěn na celé části spodní stránky, ale na úkor toho, že zmenšila výška přílohy.  Od října 1940 byla rubrika pouze na části spodní stránky. …

NEDĚLE NAŠICH DĚTÍ – příloha Národních listů – 1933 a 1934

Noviny zaujímaly v propagaci politických stran velmi důležité místo. Národní listy byly stranickým tiskem České státoprávní demokracie od roku 1861, kdy 1.ledna vyšlo první číslo. V roce 1919 se strana přejmenovala na Československou národní demokracii. Vedení strany přijalo všenárodní smýšlení a vymezilo se vůči zaměřování se na určité třídy či stavy. Hlásali nutnost sociální spravedlnosti, ale výhradně odmítali socialismus. Ideologicky zastávali především český nacionalismus a demokracii. Během vypjatých 30. let strana často kritizovala politiky skupiny Hradu za jejich domnělou neschopnost …