STOUPA HLÁSÍ – tak trochu jiný časopis

Dnes vám přináším jiný „příběh“ – vynořuje se z  cca 15-ti letého vydávání časopisu STOUPA HLÁSÍ. Tento časopis byl tištěn výhradně „pro vlastní potřebu“ a je téměř jisté, že jste na něj nikdy nenarazili. Dětské časopisy mohou mít různou podobu, obsah, účel i způsob distribuce. Názorně jsme to mohli sledovat na osudu časopisu WAMPUM NESKENONU, který se ze „samizdatu“ propracoval na časopis tištěný pro širší (byť tématicky zaměřenou) veřejnost. Typově je možno STOUPU HLÁSÍ zařadit k jinému časopisu, který je na …

Časopisy na prázdniny – EXPEDIČNÍ KNIHY

Rozhodně jako knihy nevypadají, přesto však odchovanci vsetínského skautského společenství tak těmto zvláštním časopisům říkají. Své EXPEDIČNÍ KNIHY začali vsetínští skauti vydávat po vzoru pardubických skautů. Byly to zpravidla rozsáhlejší „mimořádná čísla“  časopisů (STOUPA HLÁSÍ a ŠESTÁK), které si vydávali sami pro svou potřebu. Do časopisů se zážitky z prázdninových expedic většinou nevešly a tak se na několik let ujmul zvyk sepsat a vytisknout zvláštní EXPEDIČNÍ  KNIHU, která mimo „kronikových“ zápisů zachycovala i informace, které za čas z paměti vymizí …