SEVERKA – 24.ročník – 2012

Dnes archivovaná čísla časopisu SEVERKA z roku 2012 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval NELL1967. Veliký dík! Web slovenského TRAMSKÉHO MÚZEA k SEVERCE uvádí: „Hoci Severka mala od začiatku v podtitulku text trampský občasník, vychádzala vcelku pravidelne. Od roku 1990 sme prešli na periodicitu 4 čísel do roka, ktorú sa nám, s výnimkou „krízových rokov“ 1997 a 1998, darí udržať  dodnes. V neskorších rokoch sme občasný výpadok kompenzovali vydaním dvojčísla. Spočiatku boli označované len poradovým číslom, ale už od 1/91 sa prešlo na označenie …

EVANJELICKÝ SKAUT – 2.ročník (1938-39)

Dnešní příspěvek EVANJELICKÉHO SKAUTA z roku 1938-39 nám zaslal Nell1967. Veliký dík! EVANJELICKÝ SKAUT s podtitulom časopis evanjelických skautov a skautiek začal vychádzať v septembri 1937  a vychádzal až do roku 1939. Tvorili ho 4 strany vo formáte 24×16 cm. Boli vydané 2 ročníky: 1.ročník 10 čísiel 36 strán a 2.ročník 7 čísiel 27 strán V roku 1939 vychádzal údajne ako príloha časopisu NOVÝ ROD. Útly časopis bol vlastne informačný bulletin, obsahujúci básne, články a úvahy, piesne a doplnky k organizácii Ústredia evanjelických skautov. EVANJELICKÉHO SKAUTA viedol Tibor Grandtner prof. Dr. – Cipa Peter Janota a Jozef Mikloš v publikácii Osobnosti skautingu …

DIVOKÝ ZÁPAD SPECIÁL – 1995

Dnes archivovaná čísla časopisu (přesněji “svazku westernové edice”) DIVOKÝ ZÁPAD z roku 1995-2000 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Nemo. Veliký dík! V tiráži 23. čísla (BANDITA Z HRANICE) se píše: “Tom Gill –  BANDITA Z HRANICE. Vyšlo jako 23. svazek dobrodružné edice DIVOKÝ ZÁPAD – SPECIÁL Vydal Radomír Suchánek – Nakladatelství NÁVRAT, ul. Kosmonautů 2, Brno, jako svou 665. publikaci v roce 2000 Vytiskla tiskárna PRINT-TYPIA, s. r. o., Brno, Cejl 21a Doporučená cena ke dni vydání 33 Kč Tematická skupina 13″. …

SLEZSKÝM DĚTEM – 4.ročník – 1932-33

Dnes archivovaný časopis SLEZSKÝM DĚTEM 4.ročník z roku 1932-34 digitalitoval nell1567. Veliký dík! Nově rozšířený časopis „Slezským dětem“ bude míti tyto stálé rubriky mimo zábavné a poučné části: Zábavou k poučení, Ukázky soudobé literatury. Slezské pověsti a památky. Zpěvem k srdci — srdcem k vlasti. Loutkové divadlo. Hrou k práci — prací k životu, Hádanky, Rodičům, Děti dětem, Z vlasti. Ze světa. Veselý koutek atd.. Jsme přesvědčeni, že úroveň našeho časopisu může závoditi se všemi jinými a to ob­sahem i úpravou, neboť …

ABC – 60.ročník – 2015

Dnes archivované číslo časopisu ABC z roku 2015 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval DH. Děkujeme! Aktuálně máme tedy digitalizováno ze 60. ročníku jen 1 číslo – to je tedy důležitá informace pro ty, kteří by se chtěli do našeho projektu aktivně zapojit a nedaří se jim sehnat časopis, který ještě není mezi 14 tisíci zařazenými v KNIHOVNĚ na našem webu a cca 13 tisíci doposud nezařazenými : -) O fenoménu mezi ceskými časopisy pro děti a mládež – ABC – bylo na …

ROZHLÁSEK – 04.ročník – 1936-37

Dnes archivovaná čísla časopisu ROZHLÁSEK z roku 1936-37 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval nell1967. Veliký dík! V rámci spolupráce s rozhlasem Foglar sestavil několik klubových stránek pro Rozhlas mladých. Především ale napsal 15 rozhlasových scénářů, které tvoří uzavřený a konzistentní příběh šesti dětí, čtyř chlapců a dvou děvčat: Vláďa (vedoucí klubu) Tonda Vít, Vilda Svatoš, Alena Pavlíková, Ivan, Martina (členové)[8] Základem je v rozhlasovém prostředí samozřejmě dialog. Foglar ovšem svůj klub brzy dostává a ulici a komentuje prostřednictvím svých dětí každodenní události a starosti mládeže. Upozorňuje na nebezpečí …

ČTYŘLÍSTEK – 31.ročník – 2000

Dnes archivovaná čísla časopisu ČTYŘLÍSTEK z roku 2000 pro detske-casopisy.cz  digitalizovali Nemo a Satok. Veliký dík! Komiksový časopis ČTYŘLÍSTEK vydávalo nakladatelství a vydavatelství Čtyřlístek, spol. s. r. o. Odpovědným redaktorem byl stále Jiří Čehovský. Standardní rozsah časopisu byl 36 stran. U dnes archivovaných čísel už nebyl v tiráži udáván náklad. Časopis ČTYŘLÍSTEK se prodával po celý rok stejně – za 23,90 Kč. Štefan Švec – ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989), se na stranách 237-238 zmiňuje o ČTYŘLÍSTKU takto: „ČTYŘLÍSTEK …

ANDĚL STRÁŽNÝ – 71.ročník – 1998

Pro detske-casopisy.cz dnešní čísla 71. ročníku (!) časopisu ANDĚL STRÁŽNÝ  digitalizoval nell1566.  Moc děkujeme! V lednu 1882 vyšlo první číslo nového časopisu pro křesťanskou mládež. Dařilo se mu pak vycházet skutečně dlouhou řadu let. První ročník byl tištěn v různém rozsahu – nejčastěji 28 stran. V premiérovém čísle je na úvod psáno: „Vychází letos r. 1882 za měsíc jednou a předplácí se na něj celoročně 80 kr. Zásýlku vyplácíme sami a ku konci roku dáme každému předplatiteli za premii krásný olejobarevný obrázek, který má býti za titul celému ročníku. -Vydavatelem a …

CALIBRE 45 – 01. a 02. ročník – 1992-3

Dnešní čísla časopisu CALIBRE 45  z roku 1992 a 1993 pro detske-casopisy.cz připravil  Otas. Děkujeme! V tiráži dnes archivovaného 4. čísla CALIBRE 45  se píše: „Carson Rogers: OLOVĚNÁ SMRT. Vydala jako svou 36. publikaci DUNA, s.r.o., Jilemnického 136, 562 06 Ústí nad Orlicí. Vyšlo v edici CALIBRE 45 jako 4. svazek (2/II. ročník); ISBN 80—-85630—14—1. Odpovědný redaktor: Jiří Cihlář; Literární úprava: Eva Obůrková. Ilustrace na obálce: Petr Khail – obraz ze soukromé sbírky; Ilustrace: Milan Teslevič. Typografie: Grafické studio GANDALF …

BRATRSTVO-6.ročník-1924

Dnes bych chtěl v  premiéře představit časopis evangelické mládeže BRATRSTVO z roku 1924, který nám zaslal nell1567. Pěkně děkujeme! Při ptaní se na minulost církve poslouží velmi dobře časopisy, které v ní vycházely. A nebylo jich málo, ba naopak: jejich množství je fascinující – Reformované listy, Hus, Kalich, Českomoravská Jednota, Kostnické jiskry, Českobratrské hlasy, Česká rodina, Přítel dítek, Český evangelík, Evangelický církevník, Život, Husův odkaz ad. Vydávaly je různé spolky, sdružení i jednotlivci. Samozřejmě nelze je brát jako pramen o životě …