HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ – 2.ročník – 1992

Dnes archivovaná čísla časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ z roku 1992 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Onuca. Veliký dík!

V tiráži 1. čísla časopisu je uvedeno: HPM Historie a plastikové modelářství. Měsíčník pro zájemce o letectví, pozemní bojovou techniku a válečné loďstvo. Prvé číslo vyšlo v prosinci 1990. Číslo mez. indexu – 46 642. Registrační značka – Mk CR 5340. Vychází – měsíčně. Vydává: Vydavatelství HPM spol. s r. o. Doporučená prodejní cena 25 Kčs. Za původnost příspěvku ručí autor. Přetisk povolen s uvedením pramene a při zachování autorských práv. Šéfredaktor: I. Pejčoch. Grafická úprava: Agentura JV. Fotografické práce: Daniel Šperl. Redakční rada:  Ing. J. Nepevný, V. Janovský, lng. P. Provazník, I. Pejčoch, V. Leimer, Ing. M. Mamula“

Pro zájemce o další souvislosti doporučuji k přečtení nekrolog šéfredaktora I.Pejčocha >>>

Do časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ přispívali renomovaní historici i techničtí nadšenci. Šéfredaktor Ivo Pejčoch je autorem řady odborných knih (například OBRNĚNÁ TECHNIKA, zaměřených na obrněné bojové prostředky jednotlivých států ve 20. století).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ z roku 1992, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ zde >>>

 

One thought on “HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ – 2.ročník – 1992

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *