HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ – 4.ročník – 1994

Dnes archivovaná čísla časopisu HPM – HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELY z roku 1994 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Onuca. Veliký dík!

V tiráži časopisu je uvedeno: HPM – Historie a plastikové modelářství. Měsíčník pro zájemce o letectví, pozemní bojovou techniku a válečné loďstvo. Prvé číslo vyšlo v prosinci 1990. Číslo mez. indexu – 46 642. Registrační značka – Mk ČR 5340. Vychází – měsíčně. Vydává: HaPM spol. s r. o.  Za původnost příspěvku ručí autor. Přetisk povolen s uvedením pramene a při zachování autorských práv. Šéfredaktor: Ivo Pejčoch. Korektorská práce: Daniel Šperl. Grafická úprava: Jams – Jana Skurovcová. Fotografické práce: Daniel Šperl. Redakční rada:  V. Janovský, I. Pejčoch, V. Leimer a Ing. M. Mamula“

Šéfredaktor PhDr. Ivo Pejčoch, Ph.D. (*1962 +2019) patřil k „vědeckým pracovníkům Vojenského historického ústavu Praha. Díky svému širokému tematickému záběru a pracovní a publikační píli byl jednou z nejvýraznějších osobností posledních dekád v oblasti zkoumání vojenské historie. Jeho schopnost obsáhnout širokou paletu témat zůstává udivující – seznam knižních publikací, u nichž byl autorem či spoluautorem, čítá impozantních přes pět desítek titulů. Počet článků a studií v odborných časopisech jde do mnoha stovek…. >>>

HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ se specializoval na techniku armád válečných konfliktů posledního století. V souvislostech popisoval bojové operace a problémy s nimi související. Obsah každého čísla je věnován konkrétním typům bojové techniky a související články jsou psány právě s ohledem na plastikové modeláře. V každém čísle byly barevné fotografie, pérovky i barevné bokorysy.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu HPM z roku 1994, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu HPM  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu HPM zde >>>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *