Chybějící čísla TRAMP – 11.ročník – 1994

Dnešní chybějící čísla 11.ročníku časopisu TRAMP pro detske-casopisy.cz digitalizoval Nell 1967. Moc děkujeme! V roce 1994 –  11.ročníku – měl časopis TRAMP téměř pořád stejný podtitul MĚSÍČNÍK PRO MILOVNÍKY PŘÍRODY A VOLNOSTI. Pro připomenutí – v roce 1990 (7.ročník) mělo první číslo podtitul „MAGAZÍN NOVÉ SVOBODY PŘÍLOHY S MĚSTEM ZA ZÁDY„, ale už 2.číslo si neslo v podtitulu „magazín pro milovníky přírody a volnosti“ a ve 3.čísle se podtitul ustálil na „MĚSÍČNÍK PRO MILOVNÍKY PŘÍRODY A VOLNOSTI„. Tiráž časopisu v …

MLADÝM-MLADŠÍM-NAJMLADŠÍM ročník (1993) a (1994)

V dnešnom príspevku publikujem ďalšie dva ročníky prílohy poľského krajanského časopisu ŽIVOT – MLADÝM-MLADŠÍM-NAJMLADŠÍM. O jeho extrakciu, úpravu a OCR sa postaral Nell 1967. Ďakujeme krásne! Príloha tých to dvoch ročníkov bola jednostranná. Bola obmedzená na jednoduché kresby, náčrty a čiernobiele fotografie. Na jednej strane sa nedalo toho veľa publikovať a tak jednotlivé rubriky sa objavovali nepravidelne, rovnomerne rozložené do 12 príloh počas roka. Od 4.čísla 36.ročníka sa zmenil vzhľad časopisu. Pravdepodobne o začali tlačiť na kriedovom papieri, čo sa odzrkadlilo aj na vzhľade detskej prílohy. Príloha …

ABC – 39.ročník – 1994-95

Dnes archivované 21. číslo časopisu ABC z let 1994-95 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Valert. Děkujeme! V tiráži dnes archivovaného čísla se píše: „ABC mladých techniků a přírodovědců – zábavně naučný čtrnáctidenník pro chlapce a děvčata. Vydává Ringier ČR, a.s. Šéfredaktor PhDr. R. Baudis, zástupce šéfredaktora V. Šorel …“  Tato ABC jsou tedy vydána po konci éry Vlastislava Tomana, legendárního šéfredaktora časopisu ABC, který v české časopisecké branži drží jedno prvenství – na „jedné židli“ seděl 35 let . ABC vycházelo v …

SKAUT-JUNÁK 37.ročník (1994)

Dnes archivovaná čísla časopisu SKAUT-Junák z roku 1994 pro detske-casopisy.cz digitalizoval Petr S. Veliký dík! V tiráži dnes archivovaných čísel se píše: SKAUT-Junák, měsíčník pro chlapce a děvčata, ročník 37, číslo 2, únor 1994. Vydavatel: Junácká edice, s.r.o.. Sokolovská 44,186 00, Praha 8. Adresa redakce: Skaut-Junák, Sokolovská 44. 186 00 Praha 8. Telefon:02/242135841. 260. Fax: 242 135 88. Návštěvy v redakci: čtvrtek 10-17 hodin. Šéfredaktorka: Eva Hromádková, redaktor Jiří Majer, výtvarný redaktor: Miroslav Schonberg. Grafická úprava: Vlastimil Sobota, ext. Redakční …

MLADÝ ČTENÁŘ – 01.ročník – 1994

Dnes archivované číslo časopisu MLADÝ ČTENÁŘ z roku 1994 pro detske-casopisy.cz  digitalizovali nezávisle na sobě Nell1967 a Nemo. Veliký dík! Z tiráže časopisu lze vyčíst: „SERIE nakladatelství a vydavatelství. Oldřichova 10, 128 00 Praha 2 – Nusle, IČO 170 16 100. Šéfredaktor Vladimír Malý. Tiskne PRAGOPRESS s. p., závod 2, Václavská ul. 12, Praha 2. Comics Jan Štěpánek. Obálka O. Haberle. Ilustrace Petr Utěšil. Grafická úprava obálky Dagmar Krásná. Rozšiřuje PNS a. s. a další distribuční firmy. Předplatné i objednávky …

Komiks VZPOURA ANDROIDŮ ve vydáních z let 1990 a 1994-95

Dnes archivovaný „komiks“ VZPOURA ANDROIDŮ vycházel na pokračování v časopise SVOBODNÉ SLOVO (1969-70, 25. až 26. ročník) i ABC (1994-95, ročník 39). A v roce 1990 vyšel komiks v barvě, spolu s dalšími dvěma, které nakreslil Miloš Novák a napsal Emil Škaloud, v ostravském nakladatelství Profil. Tomáš Prokůpek, Pavel Kořínek, Martin Foret a Michal Jareš v téměř tisícistránkovém díle DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉHO KOMIKSU 20.STOLETÍ na stranách 459-460 uvádí: Již do období mezi druhým a třetím případem inspektora Dorgese zařadilo Svobodné slovo …

HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ – 4.ročník – 1994

Dnes archivovaná čísla časopisu HPM – HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELY z roku 1994 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Onuca. Veliký dík! V tiráži časopisu je uvedeno: „HPM – Historie a plastikové modelářství. Měsíčník pro zájemce o letectví, pozemní bojovou techniku a válečné loďstvo. Prvé číslo vyšlo v prosinci 1990. Číslo mez. indexu – 46 642. Registrační značka – Mk ČR 5340. Vychází – měsíčně. Vydává: HaPM spol. s r. o.  Za původnost příspěvku ručí autor. Přetisk povolen s uvedením pramene a při …

Jedno číslo – SVETLO 09.ročník (1994-95)

(OPRAVA) – pôvodne mal článok názov Jedno číslo – SVETLO 08.ročník (1994-95). Pri zaraďovaní do archívu som však zistil, že sa nejedná o 8., ale o 9.ročník. Je to chybne uvedené na obale časopisu. Kvôli tomu mením názov článku aj archivovaného titulu. Nenechajte sa zmiasť označením na obale tohto titulu. Aj keď časopis SVETLO nie je vekovo až tak starý, napriek tom je ťažko zohnateľný. Dnes uvoľňujem zo svojej zbierky jedno zdigitalizované číslo do nášho archívu. Keďže otváram nový ročník, …

Další čísla ABC – 38.ročník – 1993-94

Dnes archivované 1. číslo časopisu ABC z let 1993-94 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval, jako své „vstupní“ čísla Valert. Děkujeme! V tiráži dnes archivovaného čísla se píše: „ABC mladých techniků a přírodovědců – zábavně naučný čtrnáctidenník pro chlapce a děvčata. Vydává Mladá fronta. Šéfredaktor PhDr. R. Baudis, zástupce šéfredaktora V. Šorel …“ Tato ABC jsou tedy vydána po konci éry Vlastislava Tomana, legendárního šéfredaktora časopisu ABC, který v české časopisecké branži drží jedno prvenství – na „jedné židli“ seděl 35 let . …

SEVERKA – 6.ročník – 1994

Dnes archivovaná čísla časopisu SEVERKA z roku 1994 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval NELL1967. Veliký dík! O tomto trampském občasníku vydávanému na Slovensku od roku 1989, bylo na tomto webu už leccos napsáno, takže zájemce si může pročíst články o předchozích ročnících, například >>> V tiráži časopisu je uvedeno: „reg.č. SKO MT – 70/91, názov tlače SEVERKA trampský občasník, vydavateľ: Trampské združenie Severka, šéfredaktor: Ján Dulla – Modok, Jilemnického 23, 036 01 Martin“. Na našem webu bychom měli postupně archivovat téměř všechny …