Kompletní ČIN – 10.ročník – 1998

Časopisu ČIN má podtitul NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ ČS.SKAUTŮ A SKAUTEK.  Ve svém 10.ročníku (1998) vycházel 6x do roka. Pro nezasvěcené čtenáře tohoto webu chci vysvětlit slovo NEZÁVISLÝ v podtitulu časopisu. V roce 1998 vycházelo několik skautských časopisů s celostátní působností a u minimálně 2-3 by se dalo s dosti velkou mírou úspěšnosti tvrdit, že byly zaměřeny obdobně (na skauty 16+ a dospělé), či se alespoň částečně svými tématy překrývaly – SKAUTING, ROVERSKÝ KMEN (vydávané největší skautskou organizací v ČR- Junákem) a právě ČIN (vydávaný sdružením ČIN). V ČR existuje několik skautských organizací s počtem členů od několika stovek po desetitisíce. Menší organizace se více či méně s různou intenzitou (a je to tak přirozené) proti největší organizaci Junák vymezují. Nevydávají (ekonomicky by to bylo neúnosné) své vlastní časopisy v takové rozsahu jako Junák. Ale v ČINU dostávali členové ostatních skautských organizací prostor.

Na oficiálních stránkách Skautského oddílu Velena Fanderlíka (de jure další skautské organizace) se k vydávání ČINU píše:  „Důvodem byl výrazný odklon od pojetí skautingu vybudovaného československým zakladatelem A. B. Svojsíkem. Do vedení pronikají osoby, které se v minulosti zpronevěřily skautským ideálům. Placeným činovníkem kanceláře ústředí se stává bývalý profesionální czkcionář PO SSM. Roubují se zážitkové metody do skautské výchovy roverů – metody známé z Prázdninových škol Socialistického svazu mládeže. Kolem některých Lesních škol a Lesních kursu je záměrně budováno prostředí s atmosférou podobné sektám a tajných řádům i s guru – glorifikovaným vůdcem v čele. Takto vznikají zdánlivě neformální kolektivy, vytvářené a příležitostně aktivované skupiny, k protlačení mocenských záměrů (údajně legitimních) jednotlivců nebo center.“

Pro vysvětlení výše citovaného textu a NEZÁVISLOSTI zpravodaje ČIN :  „osoby, které se v minulosti zpronevěřily skautským ideálům“ = pravděpodobně narážka například na Václava Břicháčka, čestného náčelníka Junáka, který byl v roce 1970 mezi skupinou přinucenou okolnostmi ukončit činnost Junáka; „Roubují se zážitkové metody do skautské výchovy roverů – metody známé z Prázdninových škol Socialistického svazu mládeže“ = narážka na kursy FONS, které převzaly například týmové hry jenž byly prvně odzkoušeny na PŠL – jenom z mála ostrůvků svobody v normalizační ČSSR; „i s guru – glorifikovaným vůdcem v čele“ – evidentní narážka na Václava Břicháčka, který se svým týmem poztitivně ovlivnil stovky mladých lidí; „příležitostně aktivované skupiny, k protlačení mocenských záměrů“ – opět zřejmě narážka na kursy FONS, které začaly vydávat občastník FONS ze kterého vznikl později časopis ROVERSKÝ KMEN, absolventi kursů FONS (PONS, MONS i GENS) se aktivně zapojili do oficiálních orgánů Junáka.

Dle mého názoru byl ČIN nejlépe graficky zpracovaným časopisem mezi srovnatelnými časopisy (tedy i ve srovnání se SKAUTINGEM a ROVERSKÝM KMENEM). Je to zásluhou Josefa Přecha, který měl na starosti sazbu a grafickou úpravu.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ČIN – kliknutím na náhled strany:

CIN_10.rocnik_(1998)_cislo_1

CIN_10.rocnik_(1998)_cislo_2

CIN_10.rocnik_(1998)_cislo_3

CIN_10.rocnik_(1998)_cislo_4

CIN_10.rocnik_(1998)_cislo_5

CIN_10.rocnik_(1998)_cislo_6

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *