VŠEM – 4.ročník – 1928

Dnes archivované číslo časopisu VŠEM z roku 1928 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Dodýš. Veliký dík!

Z tiráže časopisu na poslední straně lze vyčíst, že jej „tiskli Štursa, Kraut a spol., Brno, Kopečná 41.“ a taky „Používání novinových známek povoleno výnosem Ředitelství pošt a telegrafů v Brně ze dne 5. dubna 1927 č. 35.183/VI.“

Časopis vycházel v rozsahu 24 stran, číslován byl průběžně, tištěn jednobarevně.

Dodýš spolu s digitalizovaným časopisem poslal i základní informaci:

„Skautský časopis Všem vycházel ve 20. letech minulého století ve Slezské Ostravě a posléze v Brně. Zpočátku byl označován jako „měsíčník ku rozšíření skautingu“, posléze jako „měsíčník Ú. L. Š., tedy Ústřední (skautské) lesní školy. První tři ročníky vydal 20. klub old skautů Bezručovy děti, čtvrtý ročník vyšel péči 18. klubu Old Scouts Kimovi hoši v Brně. Časopis měl vysokou grafickou i obsahovou úroveň a rozšířil se i mimo hranice regionu.“

Za první republiky tisk byl (nejen pro skauty) hlavním informačním a organizačním zdrojem. Snahu o zakládání skautských oddílů na Podkarpatské Rusi dokládá i článeček s praktickými pokyny pro začínající oddíly:

Na pokračování vycházela v časopise vystřihovací brožurka, zaměřená spíše na vodní skauting:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VŠEM z roku 1928, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VŠEM – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla VŠEM zde >>>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *