VONT

ROKY VYDÁVÁNÍ:

  • 1990 – 1991

PODTITUL:

  • Časopis pro kluky a holky z ulic a uliček
  • Měsíčník pro mládež od 9 do 15 let
  • Neperiodický čtrnáctideník

VYDAVATEL:

  • Vontské tiskové středisko České Budějovice

 

ZPRAVODAJ VONTA (1990)

PŘÍSPĚVKY:

01.ročník (1990)

PŘÍSPĚVKY:

02.ročník (1991)

PŘÍSPĚVKY:

HLAS KVÍTKU (1992)

PŘÍSPĚVKY: