Premiéra časopisu – VČELKA 01.ročník (1878-79)

V premiére časopisu VČELKA pridávam do nášho archívu jeho kompletný 1.ročník. Nakoľko jeden titul s týmto názvom už máme, budeme ho v súbornom katalógu označovať VČELKA I. VČELKA – Časopis pre školskú mládež, začal vychádzať od 10. októbra 1878. Redaktori a vydavatelia A. Sokolík a A. E. Timko, od čísla 1. roč. III (1881) zostal redaktorom len A. Sokolík. Vychádzal raz mesačne vo formáte 14 x 21 cm a tlačil ho Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok v Martine. Pre finančné ťažkosti sa v roku 1883 vydávanie …