MALÝ ČTENÁŘ – 06.ročník – 1886-87

Dnes archivované čísla časopisu MALÝ ČTENÁŘ z roku 1886-87 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Nell1967. Veliký dík! MALÝ ČTENÁŘ byl přední český ilustrovaný časopis pro děti a mládež, vycházející od roku 1882. V roce 1941 vyšlo pouze 38 čísel a vydávání časopisu bylo protektorátními úřady zastaveno. Tiráž časopisu na poslední straně je poměrně skoupá, lze z ní vyčíst pouze: „Tiskem F. & V. Hoblíka v Pardubicích. – Náklad vlastní.“  Ale ve vydaném obsahu předchozího ročníku lze vyčíst víc:   „MALÝ ČTENÁŘ. Časopis …