Slovenský časopis z čias Uhorska NOVINY MALÝCH – 1.ročník – 1989 – 1900

S postupom času a s tým súvisiacim zánikom autorských práv, začali inštitúcie sprístupňovať verejnosti rôzne zdigitalizované diela. Dnes si z nich predstavíme periodiká z obdobia Rakúsko-Uhorska, keď bolo Slovensko súčasťou Uhorského štátu. Jedná sa o tri čísla časopisu NOVINY MALÝCH. V roku 1899 ich začal vydávať Ján Bežo (*1842  +1905). Pôvodne prišiel do Senice na uvoľnené učiteľské miesto, no od roku 1888 sa začal venovať vydavateľskej a tlačiarenskej činnosti. Časopis vychádzal nepretržite až do začiatku prvej svetovej vojny v r.1914. Z časovo – historického pohľadu ho môžeme …