SEVERKA – 31.ročník – 2019

Dnes archivovaná čísla časopisu SEVERKA z roku 2019 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval NELL1967. Veliký dík! V tiráži časopisu je uevedeno: „Šéfredaktor: Adalbert Mezei (D’Ady). Jazykové korektúry: Ján Dulla (Modok), Tibor Kováč (Tik). Grafická úprava: Stanislava Vassová (Dilly). Redakčný kruh: každý, kto priloží ruku k dielu. ISSN 1335-3802. Elektronická pošta a web: tz.severka@gmail.com, trampske.muzeum@gmail.com, http://severka.nfo.sk Objednávky prijíma: redakcia. Vydáva Trampské združenie SEVERKA pre vlastnú potrebu. Jilemnického 23/15, 036 01 Martin, č.účtu ČSOB: IBAN SK31 7500 0000 0040 0182 0527. Kontaktná adresa redakcie: …