KAŠPÁRKOVY NOVINY – 04. ročník (1934-35)

Dnes archivovaná čísla časopisu KAŠPÁRKOVY NOVINY z let 1934-35 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Nell67. Veliký dík! KAŠPÁRKOVY NOVINY, respektive KAŠPÁRKOVY NOVINY VOJTY MERTENA, vycházely s podtitulem “veselý časopis pro velké i malé děti” v letech 1931-1935. První ročník vycházel měsíčně, ostatní ročníky byly čtrnáctideníkem. Vydavatelem časopisu byl Josef Hokr. Během existence “novin” se na postu šéfredaktora vystřídali František Homolka, J.Hloušek a J.Hořejš. Časopis byl tištěn černobíle s průběžným číslováním stran. Vojta Merten, jehož jméno je obsaženo v titulu časopisu, bylo umělecké …

KAŠPÁRKOVI NOVINY-4.ročník-1934-35

Dnes archivované číslo časopisu KAŠPÁRKOVY NOVINY ze září roku 1935 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval nell1967. Veliký dík! KAŠPÁRKOVY NOVINY začaly vycházet v roce 1931 s názvem KAŠPÁRKOVY NOVINY VOJTY MERTENA (1. a 2. ročník). První rok byly měsíčníkem a pak vycházely jako čtrnáctideník. Vydavatelem byl Josef Hokr. Štefan Švec ve své knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) věnuje tomuto titulu strany 304-306: KAŠPÁRKOVY NOVINY využívaly popularity postavy Kašpárka populárního herce Vojty Mertena. Byly určeny dětem předškolního a mladšího školního věku. Šlo o časopis zábavní a zřetelně komerční. Každé číslo obsahovalo divadelní scénku …

Chybějící 2. číslo časopisu RODOKAPS – 1.ročník -1935-36

Dnes archivované 2. číslo časopisu RODOKAPS z let 1935-36 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Milan K.Veliký dík! Na začátek citace z nejkomplexnější a nejserióznější publikace, která se tématu RODOKAPSU věnuje – Pavel Janáček, Michal Jareš – SVĚT RODOKAPSU, strana 13-14: „Obecné jméno rodokaps – jako označení pro druh četby, nikoli jednu určitou románovou řadu – má čeština zaznamenáno nejpozději od září 1937, kdy se v nakladatelské revue Panorama objevila úvaha o zásluhách Družstevní práce na pozadí „inflace různé »literatury« otiskované v obchodních …

Časopis – ŠKOLSKÝ ROZHLAS

Nell1967 nám zaslal zaujímavý časopis ŠKOLSKÝ ROZHLAS. Ďakujeme krásne! Uverejňujeme ho hneď v dvoch kompletných ročníkoch. Pri premiére tohto časopisu nemôžem opomenúť vznik a históriu Československého rozhlasu. Vo Wikipédii o ňom píšu: „Prvé verejné rozhlasové vysielanie v Česko-Slovensku sa uskutočnilo 28. októbra 1919 z Prahy. Pravidelné vysielanie sa začalo 18. mája 1923 z Prahy, keď bola založená aj spoločnosť na rozhlasové vysielanie v Česko-Slovensku pod názvom „Radiojournal, československé zpravodajství radiotelefonické, spol. s r. o.“, ktorá mala štátny monopol na rozhlasové …

MALÝ ČTENÁŘ – 55.ročník – 1935-36

Dnes archivovaná čísla časopisu MALÝ ČTENÁŘ z roku 1935-36 pro detske-casopisy.cz  digitalizovala Věra D. Veliký dík! Z Wikipedie sa o tomto periodiku dozvedáme: „Malý čtenář byl přední český ilustrovaný časopis pro děti a mládež, vycházející v letech 1882 – 1941. Cílem zakladatelů časopisu, poděbradských učitelů, bylo dosáhnout vyšší úrovně české četby pro děti po všech stránkách – umělecké, myšlenkové a jazykové. V prvních letech časopis vydávali vlastním nákladem redaktoři, zejména Gabriel Smetana, učitel v Poděbradech a Josef Zelený, ředitel měšťanské školy …

ANDĚL STRÁŽNÝ – 54.ročník – 1934-35

Pro detske-casopisy.cz dnešní čísla časopisu ANDĚL STRÁŽNÝ digitalizoval Nell1967.  Moc děkujeme! ANDĚL STRÁŽNÝ – ČASOPIS PRO KŘESŤANSKOU MLÁDEŽ vycházel v letech 1934-35 už 54. rok. Šéfredaktorem byl Emanuel Masák (*1883  +1964) – římskokatolický kněz, biskupský rada, spisovatel a literární historik. Obsah časopisu tvoří články orientované na život ve víře a pobožnosti. Své stránky tu měli i katoličtí skauti. Na pokračování vycházel román KÁJA A ZDEŇA V CIRKU (nové příběhy školáka Káji Maříka) od Felixe Háje – umělecký pseudonym Marie Wagnerové …

Nekompletne – kompletný PLAMEŇ 02.ročník (1935) – 2.časť

V 1.časti sme načali tento ročník 10 číslami časopisu PLAMEŇ. Tu som vysvetlil aj čudný názov príspevku nekompletne – kompletný. Dôvodom  je to, že aj keď čísla tohto ročníka sú všetky, sú okrem čísla 20 neúplné. V každom chýba minimálne polovica strany, niekde celá. Ako som to už niekoľko krát písal, slovenské časopisy sú vzácne a veľmi ťažko sa hľadajú. Snáď chýbajúce strany doplní niekto z našich čitateľov. V časopise sa nezabúdalo ani na voľnočasové aktivity detí a mládeže ako šport, fotografovanie, …

Nekompletne – kompletný PLAMEŇ 02.ročník (1935) – 1.časť

Názov dnešného príspevku a budúceho príspevku som úmyselne zvolil ako nekompletne – kompletný. Dôvodom  je to, že aj keď čísla tohto ročníka sú všetky, sú okrem čísla 20 neúplné. V každom chýba minimálne polovica strany, niekde celá. Ako som to už niekoľko krát písal, slovenské časopisy sú vzácne a veľmi ťažko sa hľadajú. Snáď chýbajúce strany doplní niekto z našich čitateľov. Tiráž: PLAMEŇ Časopis slovenskej mládeže.  Vychádza mesačne dva razy a to 1. a 15., okrem júla a augusta. Predplatné: na …

MLADÝ ZLÍN – 5.ročník – 1935-36

Dnes archivovaná čísla časopisu MLADÝ ZLÍN z roku 1935-36 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval NELL1967. Veliký dík! V tiráži časopisu je uvedeno: „Měsíčník MLADÝ ZLÍN vydávají žáci Masarykových škol ve Zlíně. – Tiskne E. Potměšil ve Zlíně. Odpovědný redaktor Alois Sosík. – Redakce a administrace Zlín, Masarykovy školy. – Jedno číslo 50 hal., poštou 60 haléřů. – Novinová sazba povolena ředitelstvím pošt a telegrafů vynesením čís . 77.265/Vl-1931.„ Ze 16 stran jsou více než 3 z nich věnovány inzerci. Redakce na jedné …

Doplnenie čísel – BUĎ PRIPRAVENÝ 10.ročník (1934-35)

Dnešné digitalizované čísla nám do nášho archívu zaslal petrsir. Veľká vďaka Petře! Čísla dopĺňajú jeho vstupný časopis, ktorý sme dosť dôsledne rozobrali a publikovali v príspevku z 8.4.2020.  Z týchto pár čísel vyberám samohodnotiaci článok redakcie „AKÍ SME BOLI?“: Všeobecný záujem o náš časopis, ale hlavne technické a ilustračné možnosti prikazovali nám pracovať na zväčšení formátu časopisu, a tak nový IV. ročník vychádza v novom rúchu vo zväčšenom: formáte. Tlač dvojstĺpcová, zo začiatku prevažne garmondom, ku koncu však pribýva petitu. Predplatné v dôsledku …