EVANJELICKÝ SKAUT – 2.ročník (1938-39)

Dnešní příspěvek EVANJELICKÉHO SKAUTA z roku 1938-39 nám zaslal Nell1967. Veliký dík! EVANJELICKÝ SKAUT s podtitulom časopis evanjelických skautov a skautiek začal vychádzať v septembri 1937  a vychádzal až do roku 1939. Tvorili ho 4 strany vo formáte 24×16 cm. Boli vydané 2 ročníky: 1.ročník 10 čísiel 36 strán a 2.ročník 7 čísiel 27 strán V roku 1939 vychádzal údajne ako príloha časopisu NOVÝ ROD. Útly časopis bol vlastne informačný bulletin, obsahujúci básne, články a úvahy, piesne a doplnky k organizácii Ústredia evanjelických skautov. EVANJELICKÉHO SKAUTA viedol Tibor Grandtner prof. Dr. – Cipa Peter Janota a Jozef Mikloš v publikácii Osobnosti skautingu …

RADOSTNÁ STUDÁNKA – 01.ročník – 1939-40

Dnes archivovaná čísla časopisu RADOSTNÁ STUDÁNKA z let 1939-40 pro detske-casopisy.cz digitalizoval Nell1967. Veliký dík! Na titulní straně je výrazně název časopisu včetně podtitulu: RADOSTNÁ STUDÁNKA – vlastivědný sborník okresu turnovského. Tiráž je velmi obsáhlá: „Radostná studánka, vlastivědný sborník školniho okresu turnovského, vychází prvního každého měsíce kromě července a srpna za roční předplatné 10.- K. Sborník vydává Vydavatelská vlastivědná komise učitelstva národnich škol školniho okresu turnovského. Obsah řidi redakčni rada, v které zasedají: František Beneš, učitel v Turnově. Bohuslav Bystrý …

Dětská příloha novin MORAVSKÝ VEČERNÍK (1939)

Dnes archivovaná čísla přílohy MORAVSKÝ VEČERNÍK DĚTEM z roku 1939 pro detske-casopisy.cz  digitalizovala Věra D. Veliký dík! MORAVSKÝ VEČERNÍK vydával v Olomouci v letech 1922-1945 nakladatel Josef Friedl. V letech 1939-1942 vycházely tyto noviny s podnázvem: List Národního souručenství. Jejich nedělní čtyřstránková příloha pro děti vycházela pod názvem MORAVSKÝ VEČERNÍK DĚTEM. Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání přílohy MORAVSKÝ VEČERNÍK DĚTEM z roku 1939, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních …

Časopis – MLÁDEŽ A MISIE 03.ročník (1939-40)

Do nášho archívu pridávam dve čísla časopisu MLÁDEŽ A MISIE z 3.ročníka. Z tiráže s nedozvieme takmer nič a preto som k popisu použil zdroj BIBLIOGRAFIA PERIODÍK NASLOVENSKU 1939-1944. „Dvojmesačník malých slovenských misionárov. Úradný časopis Detinstva Ježišovho. Vychádza v Bratislave dvojmesačne okrem prázdnin vo formáte 24 x 17 cm. Zodpovedný redaktor František Valábek. Redaktor Štefan Sandtner (VII.roč.) Majiteľ a vydavateľ Správa saleziánskeho diela v Bratislave. Tlač. Únia v Bratislave“ Náboženský rímskokatolícky mládežnícky dvojmesačník. V roku 1940/41 vychádzal v náklade 4000 …

ČIGOLIGO – časopis 2. chlapeckého oddílu svazu skautů – 1939 čísla 08-15

Blíže o časopise se dovíte na https://detske-casopisy.cz/uplne-prvni-cislo-oddiloveho-casopisu-cigoligo-1929/  . Její tehdejší vůdce Jaroslav Foglar – Jestřáb přivedl časopis k životu 17. 11. 1929. ČIGOLIGO vychází v různých podobách i pod různými názvy desítky let. Dvojka jej vydává dodnes – současné ČIGOLIGA jsou veřejně dostupné na webu oddílu. Dnes zveřejňuji dalších osm čísel z roku 1939. Čísla také nejsou vždy nejkvalitněji naskenované, někde chybí části textů, nebo nejsou až tak čitelné. Přesto mají svou vypovídající minulost. Číslování pokračovalo v postupném číslování od čísla 8. …

Ďalší – 02.ročník časopisu – MLÁDEŽ A MISIE (1938-39)

Z druhého ročníka mám v zbierke iba tieto tri čísla. V dnešnom príspevku sa rád s nimi podelím a zaraďujem ich do nášho archívu. Nový ročník, nová tiráž, aj keď sa z nej takmer nič nedozvieme: „Časopis „Mládež a misie“. Redakcia i administrácia: Bratislava, Miletičova ulica. — Tlačí kníhtlačiareň „Únia“ v Bratislave. — Novinové výplatné povolené riaditeľstvom pôšt a telegrafov v Bratislave číslo 104.315/11Ia-1937. Podací pôšt, úrad Bratislava 2.“ O popularite časopisu svedčia dopisy od čitateľov takmer z celého sveta. Ako vidno z …

VLAŠTOVIČKA – 2.ročník – 1938-39

Dnes archivované čísla časopisu VLAŠTOVIČKA z roku 1938-39 pro detske-casopisy.cz  digitalizovala Nell1967. Veliký dík! V zápatí titulní strany je uveden podtitul časopisu: VLAŠTOVIČKA – ČASOPIS ŠŤASTNÝCH DĚTÍ. V tiráži se píše: „Vlaštovička vychází měsíčně (kromě prázdnin) nákladem Vydavatelského odboru ÚSJU., Brno, Dvořákova 1. Redigují K. Kalláb a A. Zhoř. Odp. red. P. Hauser. Tiskem Typie, Brno. Užívání novinových známek povoleno ředitelstvím pošt a telegrafů v Brně, č. 80.441/IIIa-1937. Podací úřad Brno 2. Roční předplatné 8 Kč.“ Na pokračování vycházel ve …

VESELÁ NĚMČINA 01.ročník – 1939-40

Dnes archivovaná čísla časopisu VESELÁ NĚMČINA z let 1939-40 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Kjaroslav. Veliký dík! Necelé dva měsíce po okupaci Čech a Moravy v roce 1939 vyšel časopis VESELÁ NĚMČINA. V kontextu událostí je vhodné uvést, že po obsazení našeho území Němci, byla masivně zaváděna němčina – „všichni žáci se ji povinně učili na základních školách. Němčina byla zavedena jako souběžný jazyk do veškerého úředního styku a měla mít výsadní postavení. Od roku 1942 musel každý veřejný zaměstnanec složit zkoušku …

MLADÝ ZLÍN – 9.ročník – 1939-40

Dnes archivovaná čísla časopisu MLADÝ ZLÍN z roku 1939-40 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval NELL1967. Veliký dík! V tiráži časopisu je uvedeno: „Měsíčník MLADÝ ZLÍN vydávají žáci měšťanských pokusných škol ve Zlíně. Odpovědný redaktor F. M. Grygar. – Redakce a administrace Zlín, Masarykovy školy. – Tiskne E. Potměšil ve Zlíně.  – Jedno číslo 50 hal., poštou 60 haléřů. – Novinová sazba povolena ředitelstvím pošt a telegrafů vynesením čís . 77.265/Vl-1931.„ Zmínku o časopisu MLADÝ ZLÍN jsem našel v rozsáhlé publikaci Štefana Švece ČESKY …

ROZRUCH – 2.ročník – 1939

Dnes archivované čísla 2.ročníku časopisu ROZRUCH z roku 1939 pro detske-casopisy.cz  digitalizovali Nemo, Václav N. a Hozd. Všem patří veliký dík! V tiráži 70. čísla se píše: “ROZRUCH. ROMÁNY VZRUŠENÉ CHVÍLE. vycházejí týdenně. Obdržíte je u všech knihkupců, v prodejnách novin, trafikách a nádražních prodejnách. Cena sešitu nejméně o 48 stranách Kč 1.50. Odpovědný redaktor Eduard Fiker. Tiskem Melantricha, akciové společnosti Praha II, Václavské nám. 42. – Redakce a administrace Praha II, Václavské nám. 42. Telefon 214-51. Majitel a vydavatel …