MLÁDEŽ A MISIE- 8.ročník-1946-47

Dnešním příspěvkem vkádám z 8.ročníku časopisu MLÁDEŽ A MISIE a to dvojčíslo 3-4. Tiráž je skromná, prakticky bez informácií: „Mesačník malých slovenských misionárov. Úradný časopis Diela Detstva Ježišovho a Ústredia Legio Angelica na Slovensku. Zodpovedný redaktor Jozef Bokor. Redakcia a administrácia: Bratislava, Miletičova 597. Vydávajú saleziáni v Bratislave. Predplatné na rok 25 korún.“ Podobne ako aj u iných periodík, bolo vydávanie časopisu prerušené vojnou. Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLÁDEŽ A MISIE z roku 1946-47, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy …

KRAJEM ŠESTI ŘEK (1946-48)

Dnes v premiéře představuji skautský věstník KRAJEM ŠESTI ŘEK z roku 1946-48,který pro detske-casopisy.cz  zaslal a digitalizoval Dodýš. Veliký dík! Krajem šesti řek byl regionální skautský časopis vydávaný Západočeskou župou Bílého orla, tedy zhruba oblastí dnešního Plzeňského a Karlovarského kraje. Bílý orel byla přezdívka oblíbeného župního zpravodaje generála Vladimíra Vojtěcha Klecandy a od 30. let byla užívána jako název západočeského skautského regionu. V letech 1930-1933 vyšly tři ročníky formátu větší A5 po deseti číslech. Přinášely mimo jiné zprávy z župní kanceláře a …

Rudé právo dětem – 1928, 1946, 1947, 1948

Komunistická strana vydávala pro děti časopis Kohoutek. Také v novinách Rudé právo měly děti svou přílohu pod názvem Dětská besídka. Příloha vycházela v nedělním vydání, měla čtyři stránky a byla na vystřihování. Besídka byla věnována dětem dělníků, seznamovala je s činností odborů a různými protestními akcemi. Děti se seznamovaly se životem svých rodičů, tak s životem, který prožívaly. Děti psaly do Besídky své příhody ze školy, z akcí Mladých průkopníků a co se jim podařilo udělat a také co je trápí. …

Kompletný 19.ročník časopisu SLNIEČKO

Dnešným príspevkom dopĺňam náš archív o kompletný 19.ročník (1946-47) časopisu SLNIEČKO. Z tiráže sa dozvedáme: „SLNIEČKO, mesačník pre deti. Vychodí každý mesiac okrem júla a augusta. Vydáva MATICA SLOVENSKA V TURČIANSKOM SVÄTOM MARTINE. Predplatné celoročne Kčs 50 –, polročne Kčs 30 –, jednotlivé číslo Kčs 6 –. Redigujú: J. Horák, M. Rázusová-Martáková a J. Bodenek. Zodpovedný redaktor: Štefan Pasiar.“ Hlavným a zároveň jediným ilustrátorom bol Karol Ondreička. Vo Wikipédii o ňom píšu: „Karol Ondreička (* 23. február 1898, Dubnica nad Váhom – † …

Jedno dvojčíslo časopisu MLÁDEŽ A MISIE z 8.ročníka

Dnešný príspevkom otváram 8.ročník časopisu MLÁDEŽ A MISIE a to jeho dvojčíslom 1-2. Mám iba toto jedno číslo a tak sled časopisov predpokladať neviem. V jednom z príspevkov však spomínam, že v tomto ročníku vyšlo 10 čísiel celkove o 160 stranách. Tento výtlačok ich má 36 vrátane prebalu. Tiráž je skromná, prakticky bez informácií: „Mesačník malých slovenských misionárov. Úradný časopis Diela Detstva Ježišovho a Ústredia Legio Angelica na Slovensku. Zodpovedný redaktor Jozef Bokor. Redakcia a administrácia: Bratislava, Miletičova 597. Vydávajú …

ROZPRÁVKY A POVESTI Z CELÉHO SVETA

8 brožúrkami rozširujem našu zbierku ROZPRÁVOK A POVESTÍ Z CELÉHO SVETA. Tento titul vychádzal v rokoch 1942-1948. Nakoľko sa mi nepodarilo zistiť kedy boli vydané jednotlivé čísla a nie je to zrejmé ani po ich prelistovaní, v SOUBORNOM KATALOGU SDČ ich archivujeme do jednej zložky v období ich vychádzania. Jednotlivé brožúrky obsahovali nasledovné rozprávky: č.58 – Oslík; Šediviak; Ježovci; Svätý Jur prišiel; Tatuš kocúrik č.60 – Omarovo blúdenie; O mužíkovi, čo v pekle Slúžil; Tatársky násyp; hrdinský násyp; Stará povesť súlovská; Mravec Cin-čin …

8 novín – MLADÝ ŽIVOT 2.ročník (1946-47)

V dnešnom príspevku pridávam do archívu posledné časopisy MLADÝ ŽIVOT, ktoré som ešte našiel vo svojej zbierke. O časopise bolo napísané už všetko, čo sa dalo zohnať. Preto sa obmedzím iba na charakteristiku použitú z premiéry tohto periodika v SDČ z knihy BIBLIOGRAFIA NOVÍN A ČASOPISOV VYCHÁDZAJÚCICH V ROKOCH 1945-1960: „Základnými novinami pre školskú mládež sa hneď po vojne stal MLADÝ ŽIVOT (746), ktorý vychádzal týždenne od okt. 1945 v Štátnom nakladateľstve v Bratislave, ako obnovený časopis (predtým vychádzal v r. 1932-1939). Pomáhal a povzbudzoval žiakov …

8 brožúrok s rozprávkami z celého sveta

V dnešnom príspevku zverejňujem registrovaným prispievateľom ďalších 8 čísel časopisu ROZPRÁVKY A POVESTI Z CELÉHO SVETA. Od posledného príspevku so o tomto titule nezistil nič nového a tak len opakujem Tento titul vychádzal v rokoch 1942-1948. Nakoľko sa mi nepodarilo zistiť kedy boli vydané jednotlivé čísla a nie je to zrejmé ani po ich prelistovaní, v SOUBORNOM KATALOGU SDČ ich archivujeme do jednej zložky v období ich vychádzania. Čísla obsahovali spravidla okrem titulnej rozprávky aj niekoľko ďalších. Uvádzam výpis ich obsahu: č.1 – Čarovná ruža; …

MLADÝ ŽIVOT 02.ročník (1946-47) – ďalších 5 čísiel

V dnešnom príspevku pridávam päť dielov do skladačky 2.ročníka časopisu MLADÝ ŽIVOT. Podobne ako to je u iných novinových titulov, sme vďační za každé jedno číslo, ktoré sa podarí dochovať. Ako som už niekde písal, išlo o novinový papier, vhodný na rozkurovanie. V tej dobe to bol asi jediný zdroj tepla v domácnostiach. O časopise bolo popísané, už asi všetko čo sa o ňom dalo zistiť. Obzvlášť o 2.ročníku. 10 čísel časopisu MLADÝ ŽIVOT – 2.ročník – 1946-47; MLADÝ ŽIVOT – …

Prerod časopisu NAŠE SLNIEČKO 04./02.ročník (1946-47) na NAŠI PIONIERI

Čísla pre dnešný príspevok upravil a zaslal Nell1967. Ďakujeme krásne! Ja som pre úplnosť tohto článku a aj ročníka pridal číslo 09-10 s názvom NAŠI PIONIERI. O histórií a prerode názvov tohto srbského časopisu sme výstižne napísali v príspevkoch Srbský časopis ZORNIČKA 47./01.ročník (1990-91) a Časopis slovenskej menšiny v Srbsku NAŠI PIONIERI – 5.ročník – 1947-48. Pre pripomenutie uvádzam „ …vychádzal pod menami NAŠE SLNIEČKO (1939−1941, 1945−1947), NAŠI PIONIERI (1947−1970), PIONIERI (1970−1990) a od roku 1990 vychádza pod titulom ZORNIČKA. Dnes sa v krátkosti zameriam …