18. 7. 2024

PRÁCA PIONIEROV 03.ročník (1952-53) číslo 10

V dnešnom príspevku by som predstavil a zaradil do archívu jediné číslo časopisu PRÁCA PIONIEROV. Veľmi ma prekvapilo objemom disponovaným počtom strán. Vrátane obalu ich bolo až 180! Až po otvorení a som zistil že sa jedná o „Rozšírené letné číslo, určené pre potreby pionierskych táborov“. Keďže je to prvé číslo z 3.ročníka, prikladám výňatok z tiráže: „PRÁCA PIONIEROV — mesačník detských pionierskych czkcionárov. Vydáva SÚV ČSM v Smene. Vedúci redaktor Miroslav Tuma. Ilustruje Dušan Oravec. Redakcia a administrácia, Bratislava…“  Pre …

Kompletace časopisu MATEŘÍDOUŠKA – 10.ročník – 1953-54

Dnes archivovaná čísla časopisu MATEŘÍDOUŠKA z let 1953-54 pro detske-casopisy.cz digitalizoval Milan G. Veliký dík za doplnění chybějících čísel! Po dnešku máme v KNIHOVNĚ 10. ročník kompletní. V tiráži 8. čísla časopisu se uvádí: „Toto číslo ilustroval Jiří Krejčí. Řídí Jiří V. Svoboda s redakčním kruhem. Technická redaktorka Olga Fischerova.Vydává ÚV ČSM v Mladé frontě. Tiskne SVOBODA, grafický závod, n. p., Praha XVI. Toto číslo vyšlo 20. března1954. Vedoucí redaktor Jiří V. Svoboda. Cena jednotlivého čísla 60 hal., předplatné, na …

Kompletní 1.ročník časopisu PIONÝR

PIONÝR – zábavný a naučně-populární měsíčník Ústředního výboru ČSM pro mládež od 10 do 15 let. 1.ročník – 1953 -54 – zbývající čísla – ročník je kompletní. Více si o tomto ročníku můžete přečíst na našem webu na  https://detske-casopisy.cz/uplne-prvni-cislo-casopisu-pionyr-1-rocnik-1953-54/ Dnes uveřejňuji zbývající čísla tohoto ročníku, poděkování patří příteli Nemovi za většinu skenů. Tímto ročníkem jsme zkompletovali dvacet ročníků Pionýra, mimo ročník 2, kde ještě chybí číslo 4 a 9 a pár stránek. Jejich seznam je uveden v 2. ročníku. Pionýr navazoval …

Šest čísel MATEŘÍDOUŠKY z let 1953-54

Dnes archivovaná čísla časopisu MATEŘÍDOUŠKA z roku 1953-54 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Milan G. Veliký dík! Každé z dnes archivovaných čísel MATEŘÍDOUŠKY ilustroval výhradně jeden ilustrátor(ka). Šéfredaktorem 10. ročníku MATEŘÍDOUŠKY byl  Jiří V. Svoboda. MATEŘÍDOUŠKU v letech 1953-54 vydával ÚV ČSM (ústřední výbor českého svazu mládeže) v Mladé frontě. Cena jednotlivého čísla byla 60 haléřů. Jednotlivá čísla vycházela v rozsahu 16 stran a stránky 10. ročníku byly číslovány průběžně. Olga Bezděková v knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1.DÍL (2012) na straně …

Kompletná ZORNIČKA – 5.ročník – 1952-53 – 2.časť

(POKRAČOVANIE Z MINULEJ ČASTI…) V 1.časti z 12.06.2020 som začal s recenziou a publikovaním prvých 10 čísel časopisu ZORNIČKA z 5.ročníka. V dnešnom príspevku by som ho rád uzavrel zvyšnou desiatkou. Časopis nezabúdal ani na kreatívnu tvorbu detí a rôznymi návodmi ich inšpiroval k hrám a vypĺňaniu voľného času počas daždivého počasia, no aj k láske k prírode a v tej dobe splneniu sna mnohých detí, mať vlastné akvárium s rybičkami. Nosným pilierom časopisu boli prevážne rozprávky a poézia, či …

Kompletná ZORNIČKA – 5.ročník – 1952-53 – 1.časť

V dnešnom príspevku, ako v jeho budúcej časti by som sa s vami rád podelil o nádherný klenot z mojej zbierky. Bude ňou kompletný 5.ročník časopisu ZORNIČKA. V tiráži ročníka sa uvádza: ZORNIČKA, časopis pre deti od 6 do 8 rokov. Vychádza vždy 1. a 15. v mesiaci okrem júla a augusta. Majiteľ a vydavatel Štátne nakladateľstvo v Bratislave. Tlač SVOBODA2, Praha XVI, Nikose Belojannise 12. Hlavná redaktorka Helena Brindzová. Predplatné na tento ročník Kčs 60 —. Jednotlivé čísla po Kčs 3 —. Redakcia, administrácia …

Úplně první číslo časopisu PIONÝR – 1.ročník – 1953-54

První číslo 1.ročníku časopisu PIONÝR z roku 1953-54 pro detske-casopisy.cz digitalizoval Arthur. Veliké díky! V tiráži zápatí předposlední strany můžeme číst: „PIONÝR – zábavný a naučně-populární měsíční Ústředního výboru ČSM pro mládež od 10 do 15 let. – Řídí redakční rada. – Technická redaktorka Milada Santarová. … Cena jednotlivého čísla 1 Kčs. ..“ Časopis vycházel jako měsíčník v rozsahu 24 stran. Abych zasadil první číslo PIONÝRA do tehdejších reálií, připomínám, že 1. června 1953 byla provedena utajovaná měnová reforma, která …

MATEŘÍDOUŠKA – 10.ročník – 1953-54

Dnešní číslo časopisu MATEŘÍDOUŠKA pro detske-casopisy.cz digitalizoval Tomáš K. Veliké díky! Dnes archivovaní číslo MATEŘÍDOUŠKY ilustroval Antonín Pospíšil. Šéfredaktorem Jiří V. Svoboda. MATEŘÍDOUŠKU v letech 1953-54 vydával ÚV ČSM (ústřední výbor českého svazu mládeže) v Mladé frontě. Cena jednotlivého čísla byla 60 haléřů. Olga Bezděková v knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1.DÍL (2012) na straně 145 charakterizuje MATEŘÍDOUŠKU: „Jakýmsi mezistupněm mezi poválečnými časopisy, které navazovaly na tradice titulů z první republiky, a nově vzniklými časopisy je Mateřídouška, časopis pro nejmenší …

Poprvýkrát PIONÝRSKÉ NOVINY – 1953

V názve príspevku sa síce píše „poprvýkrát“, ale s názvom PIONÝRSKÉ NOVINY sme sa na našom webe stretli minimálne 14 x. V podstate sa však jednalo o ich komiksy, prílohy a zápisníky. Publikovaním dnešného čísla, by som chcel rozšíriť obzor poznania tohto 17 rokov vychádzajúceho periodika. Za titul by som chcel poďakovať kamarátovi z Juhočeského kraja, ktorý ho pre mňa oskenoval aj napriek tomu, že žiaden skener nevlastní. V tiráži listu sa uvádza:  PIONÝRSKÉ NOVINY. — Vydává Ústřední výbor Čs. …

ďalšie čísla slovenského časopisu MLADÝ TECHNIK – 1.ročník – 1952-53

V príspevku z 28.8.2018 sme si po prvý krát predstavili slovenský časopis MLADÝ TECHNIK. Dnes publikujeme jeho ďalších 9 čísel. Túto jazykovú verziu sme označili ako spojovací článok v zlúčení z českou verziou a pretransformovaní sa do časopisu VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI. V podstate išlo o kópiu už zabehnutého časopisu (do tej doby 6.ročníkov) s minimálnou inováciou. Ako sme už uviedli, na jeho výrobe sa podieľali dokonca aj českí ilustrátori a autori z pôvodného titulu. Rozdiely naznačovali skôr v prospech chudobnejšieho slovenského výtlačku. Namiesto 20 strán, vychádzalo iba 16 a z …