15. 7. 2024

SEVERKA – 20.ročník – 2008

Dnes archivovaná čísla časopisu SEVERKA z roku 2008 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval NELL1967. Veliký dík! V tiráži SEVERKY je uvedeno: „ Vydáva Trampské združenie SEVERKA pre vlastnú potrebu Jilemnického 23/15, 036 01 Martin. Kontaktná adresa redakcie: SEVERKA – vydavateľstvo tlače –  Adalbert D’Ady Mezei, Hronsecká cesta 36, 976 31 Hronsek. Šéfredaktor a grafická úprava: Adalbert Mezei (D’Ady). Redakčný kruh: každý, kto priloží ruku k dielu. Elektronická pošta a web:severka@nfo.sk, http://severka.nfo.sk. Objednávky prijíma: redakcia SEVERKY. ISSN 1335-3802“   Pokud máš jakoukoliv informaci, …

ABC SPECIÁL – KULTOVNÍ KOMIKSY Z ABC – 2008

Dnes archivované číslo SPECIÁLU časopisu ABC z podzimu 2008 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Nell1967. Děkujeme! V tiráži dnes archivovaného speciálního čísla se píše: „Podzim 2008,  Cena 89 Kč,  SPECIÁL vyšel 22.10.2008,  Ilustrace na titulu Jakub Požár …  Šéfredaktorka Miroslava Volfová … Editorka Zuzana Leštinová, Vedoucí vydání Petra Schoulová,  Jazyková redaktorka Olga Pensdorfová, Grafika Štěpán Kettner, Pavel Novák, Vladimír Kaňka, … VYDAVATELSTVÍ RINGIER ČR, A. S. …“  Tento SPECIÁL vyšel v rozsahu 124 stran. V roce 2008 česká odnož švýcarského vydavatelského koncernu …

Kompletní časopis MILUJTE SE! – 2.ročník – 2008

Druhý ročník časopisu MILUJTE SE! z roku 2008 dodal do archivu detske-casopisy.cz přímo šéfredaktor Pavel Zahradníček. Veliké díky! Katolický časopis MILUJTE SE! samozřejmě neskrývá, že je časopisem křesťanským, zaměřeným na osvětu a vzdělávání široké veřejnosti jako prevence náboženské nesnášenlivosti a xenofobie. Na první pohled zpravidla zaujme celostránkovou fotografií, která „má v sobě příběh“. Už od titulní strany je jasné, že časopis nechce rozptylovat, ale zvýrazňuje i po grafické stránce téma jasně. Vizuální stránka – výběr fotografií i grafika časopisu – …

Nekompletní ROVERSKÝ KMEN – 11.ročník – 2007-2008

ROVERSKÝ KMEN – 11.ročník z let 2007-2008 je klasickým spolkovým časopisem, který patří do pestré mozaiky časopisů pro děti a mládež, které v naší republice vycházely či pořád ještě vycházejí. Na detske-casopisy.cz je archivováno i jeho dalších 13 ročníků. Šéfredaktorkou 11.ročníku ROVERSKÉHO KMENE byla Eva Měřínská – dnešní náčelmí Junáka-českého skauta. 11.ročník byl poslední, kterému šéfredaktorovala – v červnovém 55.čísle představovala svoji nástupkyni – právě maturující Jůlii – Diminiku Potůčkovou. I z věku šéfredaktorky je patrné, že ROVERSKÝ KMEN je …

ROVERSKÝ KMEN – 12.ročník – 2008-09

ROVERSKÝ KMEN je „spolkovým“ časopisem, jehož cílovou skupinou jsou čtenáři ve věku 16–24 let – především starší skauti a skautky, zvaní roveři. Časopis ROVERSKÝ KMEN se snaží být komplexním čtením pro mladší i starší rovery a roverky. Snaží se podporovat vzájemnou sounáležitost mezi rovery a skautským hnutím. Mezi další cíle ROVERSKÉHO KMENE patří snaha o motivaci a metodiku, zábavu a vzdělávání. Vzhledem k tomu, že roverské aktivity a zájmy jsou velice široké, reflektuje časopis pro tuto skupinu široké spektrum témat. Není bez …

Další čísla časopisu SKAUTSKÝ SVĚT – 46.ročník – 2008

V článku z 15.9.2014 jsem uvedl nepřesnou informaci v datu a názvu, když jsem popisoval jak se vyvíjel název časopisu SKAUTSKÝ SVĚT. Břetislav Raška si dal tu práci a během týdne mi poslal přehledně zpracovanou historii názvu časopisu i s náhledy titulních stran –  a upřesnil jak se název časopisu SKAUTSKÝ SVĚT v čase měnil. Zde uvádím plnou verzi i s náhledy titulních stran – plná textová verze je jako vždy v článku určeném pro neregistrované návštěvníky webu, kteří ale …