NOVĚ VZNIKLÝ ETICKÝ KODEX SPOLUPRACOVNÍKŮ

Dnes vám přinášíme společnou zprávu o nově vzniklém Etickém kodexu spolupracovníků projektu archivace starých dětských časopisů, zde na webu detske-casopisy.cz. Kodex je zde již chvíli vyvěšen, nicméně dnes bychom na něj rádi upozornili a přidali informace o důvodu vzniku a celé jeho povaze.

Projekt archivace dětských časopisů prošel za poslední dobu značným vývojem – začínal jako domácí aktivita jednoho člověka a hlavního iniciátora, neúnavného přispěvatele a centrálního editora Dazula, a rozrostl se do celku čítajícího přes 300 členů a v současné době s magickým počtem přes 12 tisíc archivovaných starých dětských časopisů! A čísla stále rostou, v záloze je nepřeberné množství dalších čísel, která na zveřejnění a archivaci čekají, čísel, které potřebují revidovat, doplňovat a také nových časopisů, kteří jako spolupracovníci pravidelně zasíláte. Nehledě na aktuální potřeby technické změny a posílení serveru, na kterém web czguje a který začíná být rozrůstajícím se obsahem značně zatěžován.

Již delší dobu jsme se jako hlavní správci zabývali otázkou společného vnímání celého projektu, jednotným přístupem všech přispěvatelů, dotazů zvenku, nových registrací, případných komplikovanějších situací s tématem autorských práv nebo dalších souvislostí vyplývajících z czgování takového projektu nabývajícího stále větších rozměrů. Společně jsme se rozhodli sestavit popisovaný Etický kodex, který nad rámec základních 11 bodů definujících především formu a podobu skenovaných souborů, shrne základní informace, nároky a specifikuje přístup všech spolupracovníků projektu.

Etický kodex tak definuje základní smysl a cíl projektu (nezištná archivace bez jakékoli ekonomické souvislosti), dobrovolné zapojení jeho členů, informace týkající se zřízení a obnovování registrace, velmi důležitý prvek interního sdílení dokumentů, které jsou již archivované, neméně důležitý prvek původu zasílaných a archivovaných materiálů, základní informace o povaze příspěvků a komunikaci a další odpovědnosti.

Cílem sestavení takové kodexu, který vnímáme jako potřebnou součást projektu našeho typu, je definice základních pravidel, našeho přístupu, deklarace povahy projektu navenek i dovnitř a především transformace toho, co czguje ad hoc, ale zatím nebylo takto sepsáno přímo na papír. Žádáme tedy zdvořile všechny přispěvovatele, aby brali tento kodex svým členstvím jako závazný a abychom si všichni uvědomili, že ačkoli je tento projekt aktivitou party nadšenců, kterým není lhostejná postupná ztráta starých dětských časopisů ve fyzické podobě, jeho rozměry vyžadují dodržování jasných pravidel.

Pokud kdokoli především z řad vás, přispěvovatelů projektu, bude mít jakoukoli připomínku, vzkaz nebo jinou formu zpětné vazby k tomuto Etickému kodexu, ozvěte se na editor@detske-casopisy.cz s takovou zprávou – podobně pokud s Etickým kodexem nesouhlasíte, což plně respektujeme, dejte nám prosím zprávu a můžeme vám ukončit expiraci přístupu.

Na závěr je třeba přiznat, že z aktuálních 12 tisíc archivovaných časopisů jich může být hned celá řada, která by sítem Etického kodexu neprošla. Bohužel není díky takovému rozsahu zcela v naší moci vše zpětně dohledat, vypátrat, rozsoudit apod. Jme tedy připraveni se případné dotčené poškozené osobě, která je autorem digitalizace časopisů archivovaných na našem webu v rozporu s tímto kodexem, omluvit a slíbit, že se pokusíme chybu napravit formou společné dohody a možného doplnění textu takové omluvy do příslušného článku na webu, popřípadě odstraněním PDF souborů z našeho webu, případně dalšími kroky, které společně vyhodnotíme jako adekvátní.

Kodex je trvale vyvěšen zde.

 


ETICKÝ KODEX DOBROVOLNÝCH PŘISPĚVOVATELŮ WWW.DETSKE-CASOPISY.CZ

Etický kodex, ke kterému se hlásí tvůrci, editoři i dobrovolní přispěvovatelé detske-casopisy.cz bereme jako závazný. Cílem kodexu je přispívat ke zkulturňování prostředí našeho webu detske-casopisy.cz především v oblasti etiky jednání, čitelnosti a legitimnosti úmyslů. Vychází z něj nároky na naše chování, jednání, vztahy k návštěvníkům detske-casopisy.cz i k sobě navzájem.

Smysl a cíl projektu

 • Projekt digitalizace starých časopisů může existovat díky nezištné snaze dobrovolných přispěvatelů, kteří se dle svých časových možností snaží postupně digitalizovat historické tituly dětských časopisů (akcent je zaměřen na tituly, které dnes už neexistují, jako jsou MLADÝ HLASATEL, VPŘED …)
 • Cílem projektu je digitalizace starých dětských časopisů, aby se s postupným vytrácením časopisů ve fyzické podobě neztratila i historická stopa těchto časopisů. Profesionální a úplná digitalizace všech dětských časopisů, které se dodnes v papírové formě zachovaly, není pravděpodobně reálná, protože je ekonomicky nezajímavá. Proto czguje projekt detske-casopisy.cz na neziskové bázi.
 • Ambicí projektu detske-casopisy.cz je do roku 2030 elektronicky archivovat alespoň 80% časopisů pro děti a mládež, které vycházely v Čechách a na Slovensku.
 • K digitální archivaci projektu slouží webové stránky detske-casopisy.cz spravované iniciátorem projektu a hlavními správci projektu.
 • Projekt czguje na bázi interního sdílení starých časopisů mezi uživateli a přispěvovateli.

Dobrovolné zapojení do projektu

 • Zapojení do projektu je zcela dobrovolné a zakládá si na nezištném zapojení svých členů s cílem participovat na cíli projektu, tedy uchování starých dětských časopisů v digitalizované podobě.
 • Zapojení není zpoplatněné vstupní úhradou a jeho členové nejsou nikterak finančně ohodnocováni. Projekt neslouží ke koupi nebo nabídce starých dětských časopisů za úplatu nebo k šíření jejich digitalizované podoby za úplatu.

Podmínky zřízení registrace

 • Registrovanými uživateli a přispěvateli projektu mohou být pouze ti, kteří se dobrovolně a nezištně zapojí do projektu digitalizace starých dětských časopisů pro společnou knihovnu – archiv. Konkrétní podmínky a možnosti zapojení jsou uvedeny na webu detske-casopisy.cz.

Podmínky obnovování registrace

 • Svobodný přístup do knihovny – archivu je garantován po dobu jednoho roku od dodání posledního digitalizovaného časopisu, které správci projektu akceptovali.

Interní sdílení dokumentů

 • Staré časopisy a další dokumenty sdílené v knihovně – archivu slouží k nahlédnutí pouze registrovaným členům dle smyslu projektu.
 • Dokumenty je vyloučené poskytovat dalším osobám, které nejsou registrovanými přispěvateli.

Etika původu materiálů

 • Do archivu ukládáme pouze časopisy, které skenovali nebo zpracovali přímo uživatelé nebo přispěvovatelé projektu.
 • Soubory či doprovodné texty stažené z cizích webů musí být označeny informací o svém původu a jejich použití musí být schváleno původním autorem.

Obsah a forma článků

 • Základní způsob archivace starých dětských časopisů na webových stránkách probíhá formou přidávání článků s informacemi o ukládaném materiálu, jeho autorech, dobových souvislostech apod.
 • Při citaci z odborné nebo doplňující literatury se používá běžný úzus citování s uvedením zdroje.

Komunikace s třetími stranami

 • Komunikaci s třetími stranami, odpovídání na dotazy či prosby z obecného emailu editor@detske-casopisy.cz, odpovídání na komentáře pod obsahem stránek či řešení vyplývajících situací, připomínek nebo změn v projektu vyřizuje pouze iniciátor projektu.
 • Odpovědi na komentáře pod články vyřizují autoři článku.

Významné porušení zásad uvedených v tomto kodexu se považuje za porušení pravidel detske-casopisy.cz a bude důvodem pro ukončení spolupráce.

S kodexem jsem se seznámil, porozuměl mu a svým členstvím (přístupem k digitalizovaným časopisům) s ním vyjadřuji souhlas.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *