156 stran JUNÁKa – 5.ročník – 1919

Nejstarší časopis pro mládež, který (s 2x dvacetiletým zákazem a 1x pětiletým zákazem) vychází dodnes. JUNÁK – LIST PRO DOSPÍVAJÍCÍ MLÁDEŽ vycházel v roce 1919 pochopitelně černobíle, ve formátu 23 x 15,5 cm. 5.ročník má celkem 156 stran – v šesti sešitech (10 číslech).

Na facebookovém profilu 100 LET SKAUTINGU V ČESKÝCH ZEMÍCH VE 100 DNECH se k 5.ročníku časopisu JUNÁK píše: „1919 – rok 9ze stovek skautů se staly tisíce, již v červnu bylo registrováno 162 oddílů. S nimi vtrhlo do českých lesů táboření, a to nejen v létě. Průkopníkem zimního táboření nebyl nikdo jiný než Rössler-Ořovský, mimo jiné velký propagátor lyžování. Už v roce 1916 píše v časopise Junák: „Táboření v zimě – jmenovitě na sněhu – je věcí velmi snadnou, je-li tábořící opatřen proti zimě.“ Dokážete si dnes, se super vybavením, představit, co znamenalo opatření proti zimě v době dek a stanů bez podlážky? Že to tehdy ale šlo, dokazuje i snímek skautů z Loun, chystajících se na přespání. A co vy, už máte zimní táboření v přírodě letos za sebou?“

 1.číslo 5.ročníku JUNÁKA z 10.února 1919 začíná slovy „ODEBÍREJTE A ČTĚTE ČASOPIS JUNÁK, stal se v posledních letech nejčtenějším listem dospívající mládeže české, který mezi mládeží šíří „myšlenku výchovy v přírodě.“
JUNAK_5.rocnik_(1919)_cislo_09-10 - foto

V průběhu vydávání 5.ročníku JUNÁKA se v časopise profilují pravidelné rubriky – s přitažlivým obrázkovým záhlavím. Například ve FOTOGRAFICKÉM KOUTKU redakce naříká „špatně se staráme o propagaci junáctví, když na př. nemáme ani jediné význačné fotografie z doby převratu, kdy by zachyceni byli skauti při práci, ač vykonávali ….“.

JUNAK_5.rocnik_(1919)_cislo_04-05_fotograficky_koutek

Rubrika KOL TÁBOROVÉHO OHNĚ sice nepatřila mezi ty pravidelné (jen v číslech 4-5 a 9-10), ale vedl ji sám zakladatel českého junáctví profesor Antonín Benjamim Svojsík. Ve dvojčísle 4-5 píše: „V dubnu 1912 dopsal jsem Zaklady junáctví. PoslednÍ kapitolu věnoval jsem české mládeži. Uvažoval jsem o výtkách, které činí se české mládeži, porovnával jsem ji s mládeží jiných národů a vyslovil horoucí touhu i pevnou naději, že mládež naše dovede se vyrovnati mládeži jiné, že i ona dovede rozžehovati ohně lidsrosti a víry v budoucnost na horách a v lesích a v tuhé práci skutečného života připraví se k vážnému opravdovému životu řádného občana. Byl jsem si vědom potíží, které naši organisaci čekají; byloť to pro nás něco nového od dřívějších způsobů výchovných tak odlišného.
Ale – zdar Vám, přátelé – dílo se podařilo! Našel jsem celou řadu ochotných rukou, nadšených hlav a vřelých srdcí mezi dospělými a houfy mládeže jaré, čilé, chtivé, bystré a oddané…..“JUNAK_5.rocnik_(1919)_cislo_09-10_kol_taboroveho_ohne

 

Mezi pravidelné patřila rubrika SPORTOVNÍ HLÍDKA. Mimo prvního čísla je ve všech ostatních.

JUNAK_5.rocnik_(1919)_cislo_09-10_sportovni_hlidka

Rubrika Z DUŠEVNÍ SÍLY LIDSTVA uveřejňuje inspirativní citáty a myšlenky. Nadčasové čtení, které přesahuje životnost daného čísla časopisu JUNÁK vydaného v roce 1919.

JUNAK_5.rocnik_(1919)_cislo_09-10_z_dusevni_dilny_lidstva

ZE SKAUTSKÉHO SVĚTA přinášelo zajímavosti a aktuality od zahraničních skautských organizací – jeden z drobných důkazů o mezinárodním rozměru skautingu, na který byl (a je) kladen důraz od založení hnutí.

JUNAK_5.rocnik_(1919)_cislo_09-10_ze_skautskeho_svata

Jakási protiváha rubriky ZE SKAUTSKÉHO SVĚTA je rubrika ZE ŽIVOTA JUNÁKŮ, která se zaměřuje mapování dění v české skautské organizaci – JUNÁKU.

JUNAK_5.rocnik_(1919)_cislo_09-10_ze_zivota_junaku

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu JUNÁK v roce 1919, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledy titulních stran.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) časopis JUNÁK do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany:

JUNAK_5.rocnik_(1919)_cislo_01.pdf

JUNAK_5.rocnik_(1919)_cislo_02.pdf

JUNAK_5.rocnik_(1919)_cislo_04.pdf

JUNAK_5.rocnik_(1919)_cislo_06.pdf

JUNAK_5.rocnik_(1919)_cislo_08.pdf

JUNAK_5.rocnik_(1919)_cislo_09.pdf

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *