Antologie OHNIVÉ ZNAMENÍ – PŘÍBĚHY ZE STARÝCH ČASOPISŮ (1990)

Před více než šesti lety jsem na tomto webu psal o knize ZLATÉ ÚDOLÍ (PŘÍBĚHY ZE STARÝCH ČASOPISŮ) a před pár týdny jsem knihu na našem webu i archivoval. Dnes náš archiv doplňuji o 1. díl svazek této antologie s názvem OHNIVÉ ZNAMENÍ, který vyšel v roce 1990. Na základě posledního článku o ZLATÉM ÚDOLÍ ji pro detske-casopisy.cz digitalizoval Nell1967. Veliké díky!

V tiráži knihy se uvádí: „Vybral, uspořádal a k vydání připravil Jaroslav Novák. Grafická úprava Ivan Soukup. Vydalo nakladatelství Blok v Brně roku 1990 jako svou 925. publikaci. Odpovědná redaktorka Zdena Zábranská. Redakční spolupráce František Strmiska. Vytiskl Tisk, knižní výroba, s. p., závod 6, Brno. AA 10,13 textu, 18,73 ilustrací, VA 29,68. Tematická skupina 14/64. Náklad 55 000 výtisků. Stran 184. Vydání první. 47-009-90 Váz. Kčs 65,-„

Pro fandy a znalce starých dětských časopisů je klíčová „Ediční poznámka“ na straně 181:

Antologie Ohnivé znamení přináší výběr z povídek, příběhů, obrázků a seriálů ze starých, populárních časopisů pro děti – z Mladého hlasatele, Vpředu a Malého čtenáře.

Kniha obsahuje prózy a obrázky těchto autorů: Otakar Batlička, Otrávený šíp (záhlaví nakreslil architekt Fiala), Jistá výhra (ilustrace V. Živný). Černý Buddha (R. Adámek), Velké kouzlo (V. Živný), Potápěč Oliver Ward (arch. Fiala) – vše ze IV. ročníku Mladého hlasatele; Chytrý Farguson (Bimba, volně zařazený obrázek na str. 87 F. Hudeček), Dobrý typ (Bimba), Na konci světa (arch. Fiala), Plamenné moře (Bimba), Nuget (arch. Fiala), Noční let (arch. Fiala), Lesní muž (Bimba), Podivná událost, Bílé pero (R. Adámek), Souboj (Bimba), V kraji věčného ticha (arch. Fiala), Vykuk (arch. Fiala), El Justicio (Bimba), Bílá cesta (arch. Fiala), Kapitán Necita (arch. Fiala), Letoun číslo 4 (arch. Fiala) – z V. ročníku Mladého hlasatele, volně zařazený obrázek z 60. ročru1rn Malého čtenáře; Usměvavý Dick (Bimba), Perpetuum mobile (Tiki), Tábor zracených, Vzpomínka otroka (Černý, Batličkou v časopise nepodepsáno), Ohnivé znamení, Zlatá zrna (Tiki), Proroctví staré Metuny, Kóta 50 (Priill), Žerty a žertíky (Bimba), Nahluchlý Sandy (Bimba), Na útěku (arch. Fiala), Ďáblovo lože – vše z V. ročníku Mladého hlasatele; Válečná píseň (ilustrace nepodepsána), Muž pevných zásad (O. Štembera), Překvapení, Opičí král (ilustrace nepodepsána), Mluvící bůh (Vejrych), Pýcha předchází pád (O. Stembera) – vše z 1. ročníku Vpředu; B. Baum, Divoch (M. Novák); P. Čeřeň, Mořský pirát, Zelená zmije; Jiří Horn, Vrata smrti (V. Kocourek), Josef Kopta, Sedmihlásek a jeho rod; Jaroslav Mracha, Skalosmrt (M. Novák); Alois Musil, Na koni, Dachílak (V. Kocourek), Z tebe vyroste hrdina, Hrdinná Hasna (F. Hudeček); V. Petřík, V boji o zlato severu (volně zařazený obrázek na str. 70 M. Novák); L. Severin, Africká noc (M. Novák); Frank Wenig, Dobrá zpráva (M. Novák). Mimo Batličkovy prózy vše z 60. (nedokončeného) ročníku Malého čtenáře – 1940/ 41. Čtvrtý ročník Mladého hlasatele vycházel v roce 1938-1939, pátý v r. 1939-1940, šestý, nedokončený, 1940-1941. Autorem stěžejních obrázků na potahu knihy je Bimba (Mladý hlasatel, ročník V, číslo 14 a Mladý hlasatel, ročník VI, číslo 1 ). Autorem fotografie na str. 3 je Hulík (Mladý hlasatel, ročník VI, číslo 13). Phběh V poslední chvíli vyšel ve Vpředu (ročru1c 1, číslo 36) nepodepsaný a jméno autora se nepodařilo zjistit (rovněž obrázek u povídky je anonymní). Ukázky ze seriálu o Kačeru Donaldovi (Walt Disney) byly převzaty z druhého a třetího ročníku Vpředu (autor textů neuveden). Obsáhlé ukázky ze seriálových příběhů Rychlých šípů z Mladého hlasatele a Vpředu – od Jaroslava Foglara a malíře Jana Fischera – jsou v Ohnivém znamení reprodukovány podle posledního vydání z přelomu šedesátých a sedmdesátých let (Puls Ostrava). Řazeny jsou však v pořadí, jak původně vycházely časopisecky – první námi otištěný příběh ze Vpředu vyšel 21. 5. 1946 (Rychlé šípy na pouti, Vpřed, r. 1, 1945-1946). Autorem obrázků na str. 1, str. 5 a u tiráže je M. Novák, volně zařazeného obrázku na str. 180 a 183 V. Kocourek. Všechny jsou z Malého čtenáře.

Text přetištěných próz byl v zásadě připraven podle běžných edičních zásad, platných pro čtenářská vydání, s přihlédnutím k ediční praxi Albatrosu a dosavadní ediční praxi Bloku. Byl upravován podle platných Praviel českého pravopisu, byly však respektovány některé autorské zvláštnosti, např. v psaní jmen a cizích výrazů. Vycházeli jsme přitom z časopiseckých otisků a nepřihlíželi k příp. pozdějšťm, neautorským úpravám. Infinitivy na -ti byly nahrazovány tvary na -t, někdy byl mírně změněn slovosled apod. Při úpravě textu prózy Aloise Musila Hrdinná Hasna jsme přihlédli k dnes už časopisecky otištěné (Zvonky) úpravě Zuzany Novákové, a to kvůli větší srozumitelnosti poněkud archaického textu.

Ohnivé znamení bylo připravováno do tisku v roce 1988. Navazuje na ně – a tvoří s ním vlastně nedílnou část – druhý svazek „příběhů ze starých časopisů“, Zlaté údolí. -rk-„

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání knihy ZLATÉ ÚDOLÍ (příběhy ze starých časopisů) v roce 1991, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) ve svém tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany knihy ZLATÉ ÚDOLÍ (příběhy ze starých časopisů) – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla VPŘED  zde >>>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *