MALÝ ČTENÁŘ – 8.ročník – 1888-89

Dnes archivovaná čísla časopisu MALÝ ČTENÁŘ z roku 1888-89 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval NELL1967. Veliký dík. MALÝ ČTENÁŘ patří k nejdéle nepřetržitě vycházejícím časopisům pro mládež – vycházel 61 let! Pro zajímavost uvádím odkaz z práce Bc. Gabriely Křesťanové (obhajoba v září 2011):  „Časopis Malý čtenář vycházel v letech 1882-1941. Jednalo se o časopis pro děti a mládež, který byl spojen především s úctou k národu, vlastenectvím a českým venkovem. Ve svých počátcích se neobešel bez moralizování. Vypracoval se v jeden …

MALÝ ČTENÁŘ – 07.ročník – 1887-88

Dnes archivované čísla časopisu MALÝ ČTENÁŘ z roku 1887-88 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Nell1967. Veliký dík! MALÝ ČTENÁŘ byl přední český ilustrovaný časopis pro děti a mládež, vycházející od roku 1882. V roce 1941 vyšlo pouze 38 čísel a vydávání časopisu bylo protektorátními úřady zastaveno. Tiráž časopisu na poslední straně je poměrně skoupá, lze z ní vyčíst pouze: „Vydáním, nákladem a tiskem Jos. R. Vilímka v Praze.“ Štefan Švec ve své knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 359-361 …