18. 7. 2024

ROZHLÁSEK – 04.ročník – 1936-37

Dnes archivovaná čísla časopisu ROZHLÁSEK z roku 1936-37 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval nell1967. Veliký dík! V rámci spolupráce s rozhlasem Foglar sestavil několik klubových stránek pro Rozhlas mladých. Především ale napsal 15 rozhlasových scénářů, které tvoří uzavřený a konzistentní příběh šesti dětí, čtyř chlapců a dvou děvčat: Vláďa (vedoucí klubu) Tonda Vít, Vilda Svatoš, Alena Pavlíková, Ivan, Martina (členové)[8] Základem je v rozhlasovém prostředí samozřejmě dialog. Foglar ovšem svůj klub brzy dostává a ulici a komentuje prostřednictvím svých dětí každodenní události a starosti mládeže. Upozorňuje na nebezpečí …

Premiéra časopisu – EVANJELICKÝ SKAUT

Podklady pre dnešný príspevok sme obdržali od Nell1967. Ďakujeme krásne! EVANJELICKÝ SKAUT s podtitulom časopis evanjelických skautov a skautiek začal vychádzať v septembri 1937  a vychádzal až do roku 1939. Tvorili ho 4 strany vo formáte 24×16 cm. Boli vydané 2 ročníky: 1.ročník 10 čísiel 36 strán a 2.ročník 7 čísiel 27 strán V roku 1939 vychádzal údajne ako príloha časopisu NOVÝ ROD. Útly časopis bol vlastne informačný bulletin, obsahujúci básne, články a úvahy, piesne a doplnky k organizácii Ústredia evanjelických …

RODOKAPS – 2. ročník – 1936-37

Dnešní čísla časopisu RODOKAPS – 2.ročník z roku 1933-37 pro detske-casopisy.cz připravili  Václav N. (za vydatné pomoci Nema)  a Ikrenyi. Moc děkujeme! Digitální archiv RODOKAPSŮ se utěšene plní. RODOKAPS vycházel i ve 2.ročníku týdně – každý pátek – v rozsahu 42 stran. Vycházel v nákladu 70.000 výtisků. Dal se koupit „v každém“ knihkupectví, prodejně novin a trafice. Nejkompexnější pojednání o RODOKAPSECH vydala v roce 2003 Univezita Karlova v Praze ve svém nakladatelství Karolinum. Má název SVĚT RODOKAPSU a jeho autory …

KULÍŠEK – 12.ročník – 1937

Dnes archivovaná čísla časopisu KULÍŠEK z roku 1937 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Milan G. Veliký dík! Brněnský časopisu KULÍŠEK vycházel v letech 1925-1943, zprvu jako čtrnáctideník a od listopadu 1930 jako týdeník. V dnes archivovaných číslech, které stály 50 haléřů, je jako vydavatel uvedený Bohumil Pištělák. Odpovědný redaktor Josef Drašnar. V záhlaví časopisu je uvedeno KULÍŠEK LIST MLÁDEŽE. V odborné literatuře (ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) – Štefan Švec) je tedy ne úplně správně uvedeno, že „vycházel nejprve jako periodikum pro …

5 čísiel – MLÁDEŽ A MISIE 01.ročník (1937-38)

Keď som 4.7.2017 v príspevku Jediné číslo časopisu – MLÁDEŽ A MISIE – 6.ročník – 1943 publikoval tento titul, ani som len netušil, že sa mi podarí zohnať ďalších neskôr publikovaných 6 čísiel. Myslel som, že to bola náhoda a uvedené časopisy už nikde nezoženiem. Opak sa však stal pravdou a dnes zaraďujem do archívu prvých 5 čísiel z prvého ročníka. Celkove sa mi ich podarilo získať 17 z rôznych časových období. Z tiráží vyberám: „Časopis MLÁDEŽ A MISIE vychádza …

PRIATEĽ DIETOK 13.ročník (1937-38) – 2.časť

(…pokračovanie z 1.časti) Dnes dokončujem publikovanie druhej polovice 13.ročníka časopisu PRIATEĽ DIETOK. Ako som začal v 1.časti, tak pokračujem aj dnes podľa obsahovej štruktúry uverejnenej v poslednom čísle ročníka. ROZLIČNOSTI – zo sveta vedy techniky, skautingu a inak nezaradené príspevky. Rubrika SPEVY A HUDBA nepotrebuje komentár. DIVADLO – krátke a jednoduché scénky pre deti. Ďalšie rubriky ZO SVETA a RUČNÉ PRÁCE Celý ročník sprevádzala historická povesť Jozefa Horáka na pokračovanie ZVONÁRIK OD SVÄTÉHO ILJU. Záverečnú stránku tvorili HÁDANKY a tiráž časopisu. Pokud máš jakoukoliv informaci, která …

NAŠA PRÁCA – kompletný – 11.ročník (1937-38) s prílohou VYCHOVÁVATEĽ DORASTU

Po prvý krát sme tento titul spomenuli v príspevku Príloha SLNIEČKA – NAŠA PRÁCA 02.ročník (1928-29) , kedy vychádzal ešte ako  príloha časopisov LÍPA a SLNIEČKO. Dnes publikované čísla vychádzali už ako samostatný vestník NAŠA PRÁCA aj s prílohou VYCHOVÁVATEĽ DORASTU. Spomenutá príloha bola podľa dostupných zdrojov iba súčasťou časopisu NAŠA PRÁCA a preto ju do SKSDČ nezaraďujem ako samostatný titul. Ku kompletnosti tejto prílohy chýba číslo 7. Snáď sa nájde niekto, kto ho doplní. Tiráž nás informuje o českom vydavateľovi: „NAŠA PRÁCA, Vestník …

PRIATEĽ DIETOK 13.ročník (1937-38) – 1.časť

V dnešnom príspevku zaraďujem do archívu prvú polovicu 13.ročníka časopisu PRIATEĽ DIETOK. Celkove obsahoval 19 čísel, z ktorých bolo jedno dvojčíslo. Výtlačok mal 16 farebných strán a dvojčíslo 32. V tiráži sa uvádza: „Hlavný a zodpovedný redaktor P. Libor J. Mattoška, O. F. M. — Vychodí v Kremnici dvakrát mesačne, okrem júla a augusta. — Vydáva správa slovenských Františkánov v Bratislave. — Predplatné na rok 10 Kčs. — Jednotlivé číslo 50 halierov. Tlačí Slovenská kníhtlačiareň vo Zvolene.“ Ďalší spolupracovníci, ktorí …

MLADÝ ZLÍN – 7.ročník – 1937-38

Dnes archivovaná čísla časopisu MLADÝ ZLÍN z roku 1937-38 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval NELL1967. Veliký dík! V tiráži časopisu je uvedeno: „Měsíčník MLADÝ ZLÍN vydávají žáci Masarykových škol ve Zlíně. – Řídí redakční kruh učitelský spolu s redakčním kruhem žákovským. – Redakční kruh žákovský vede Jan Cipera, žák III. tř. měšť. školy. – Odpovědný redaktor Alois Sosík. – Redakce a administrace Zlín, Masarykovy školy. – Tiskne E. Potměšil ve Zlíně.  – Jedno číslo 50 hal., poštou 60 haléřů. – Novinová sazba …

BUĎ PRIPRAVENÝ 13.ročník (1937-38) číslo 08

Do archívu zaraďujem 1 číslo slovenského skautského časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ. Zaslal nám ho petrsir. Ďakujeme krásne! Keďže o tomto časopise sme popísali všetko, čo sa nám doposiaľ podarilo zistiť, obmedzím sa iba na výňatok z tiráže: „BUĎ PRIPRAVENÝ” — „VATRA”, časopis mládeže, orgán skautov Slovenska. — Vychádza mesačne, mimo prázdnin. — Predplatné 12 Kč ročne. — Kto predplatné nezaplatí do konca kalendárneho roka, súhlasí s tým, aby si ho správa časopisu vybrala poštovou výberkou. — Redakcie: Bratislava, Živnodom 1, Košice, …