MLADÝ ZLÍN – 7.ročník – 1937-38

Dnes archivovaná čísla časopisu MLADÝ ZLÍN z roku 1937-38 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval NELL1967. Veliký dík!

V tiráži časopisu je uvedeno: Měsíčník MLADÝ ZLÍN vydávají žáci Masarykových škol ve Zlíně. – Řídí redakční kruh učitelský spolu s redakčním kruhem žákovským. – Redakční kruh žákovský vede Jan Cipera, žák III. tř. měšť. školy. – Odpovědný redaktor Alois Sosík. – Redakce a administrace Zlín, Masarykovy školy. – Tiskne E. Potměšil ve Zlíně.  – Jedno číslo 50 hal., poštou 60 haléřů. – Novinová sazba povolena ředitelstvím pošt a telegrafů vynesením čís . 77.265/Vl-1931.

Zmínku o časopisu MLADÝ ZLÍN jsem našel v rozsáhlé publikaci Štefana Švece ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 411-413:

„Časopis vycházející ve Zlíně a podporující tamější inovativní a experimentální školní postupy, spojené s budováním města Tomášem Baťou. Časopis tiskl beletrii (často přeloženou z ruštiny), ale i publicistické materiály, návody k ručním pracím (např. k výrobě kluzáku či k pěstování pelargonií) v „Technické hlídce“ seznamoval děti s technickým pokrokem. Tvořili ho učitelé ve spolupráci se žáky. Děti v časopisu rozsáhle publikovaly např. kolektivně psané povídky a další materiály.
„Zdravý poměr k literatuře a umění projevuje Mladý Zlín (X. roč.), sálající ovzduším životního optimismu, chutí k práci a vůli k sebevzdělávání. Beletrie je nadprůměrná. Reportáže, zajímavě sestavené se seriemi kreseb, zasvěcují mládež do vývoje různých technických odvětví. V hlídce „Z naší práce“ s příspěvky čtenářů je dokument úzké spolupráce redakce s dětmi.“
Na vnitřních stranách obálky i na poslední straně tiskl časopis reklamu na zlínské obchody a podniky, často na obchodní dům Baťa. Titul jako jeden z prvních publikoval fotoeditorial – fotografii jako první redakční materiál. Celkový výchovný záměr časopisu byl výchova k práci a k řádnému životu, úvodní fotografie měly tituly jako Po dobré práci dobrá zábava, Dobrá kniha – nejlepší přítel atp. Publikoval i propagační texty o rodině Baťů, zprávy z cest J. A. Bati či děkovné dopisy, které mu byly adresovány.
Titul tiskl řadu textů psaných samotnými žáky zlínských škol. Vedle nich publikoval např. i exotické pohádky, rubriky drobných zajímavostí jako „Zajímavý svět“, „Z jiných škol“, „Zprávy“ atd. Upozorňoval i na vhodnou dětskou četbu v rubrice „Nové knihy pro mládež“, měl vlastní „Veselý koutek“ a listárnu redakce. Doprovázen byl černobílými kresbami a také řadou fotografií, zejména z akcí samotných žáků.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ ZLÍN z roku 1937-38, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ ZLÍN  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu MLADÝ ZLÍN zde >>>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *