EVANJELICKÝ SKAUT – 2.ročník (1938-39)

Dnešní příspěvek EVANJELICKÉHO SKAUTA z roku 1938-39 nám zaslal Nell1967. Veliký dík! EVANJELICKÝ SKAUT s podtitulom časopis evanjelických skautov a skautiek začal vychádzať v septembri 1937  a vychádzal až do roku 1939. Tvorili ho 4 strany vo formáte 24×16 cm. Boli vydané 2 ročníky: 1.ročník 10 čísiel 36 strán a 2.ročník 7 čísiel 27 strán V roku 1939 vychádzal údajne ako príloha časopisu NOVÝ ROD. Útly časopis bol vlastne informačný bulletin, obsahujúci básne, články a úvahy, piesne a doplnky k organizácii Ústredia evanjelických skautov. EVANJELICKÉHO SKAUTA viedol Tibor Grandtner prof. Dr. – Cipa Peter Janota a Jozef Mikloš v publikácii Osobnosti skautingu …

Dětská příloha novin MORAVSKÝ VEČERNÍK (1938)

Dnes archivované jedno číslo přílohy MORAVSKÝ VEČERNÍK DĚTEM z roku 1938 pro detske-casopisy.cz  digitalizovala nell1967. Veliký dík! MORAVSKÝ VEČERNÍK vydával v Olomouci v letech 1922-1945 nakladatel Josef Friedl. V letech 1939-1942 vycházely tyto noviny s podnázvem: List Národního souručenství. Jejich nedělní čtyřstránková příloha pro děti vycházela pod názvem MORAVSKÝ VEČERNÍK DĚTEM. Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání přílohy MORAVSKÝ VEČERNÍK DĚTEM z roku 1938, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek. Přečti si (jako registrovaný přispívatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla přílohy MORAVSKÝ VEČERNÍK DĚTEM  – kliknutím na náhled …

Premiéra časopisu – EVANJELICKÝ SKAUT

Podklady pre dnešný príspevok sme obdržali od Nell1967. Ďakujeme krásne! EVANJELICKÝ SKAUT s podtitulom časopis evanjelických skautov a skautiek začal vychádzať v septembri 1937  a vychádzal až do roku 1939. Tvorili ho 4 strany vo formáte 24×16 cm. Boli vydané 2 ročníky: 1.ročník 10 čísiel 36 strán a 2.ročník 7 čísiel 27 strán V roku 1939 vychádzal údajne ako príloha časopisu NOVÝ ROD. Útly časopis bol vlastne informačný bulletin, obsahujúci básne, články a úvahy, piesne a doplnky k organizácii Ústredia evanjelických …

ČIGOLIGO – časopis 2. chlapeckého oddílu svazu skautů – 1938

Blíže o časopise se dovíte na https://detske-casopisy.cz/uplne-prvni-cislo-oddiloveho-casopisu-cigoligo-1929/  . Její tehdejší vůdce Jaroslav Foglar – Jestřáb přivedl časopis k životu 17. 11. 1929. ČIGOLIGO vychází v různých podobách i pod různými názvy desítky let – Dvojka jej vydává dodnes – současné ČIGOLIGA jsou veřejně dostupné na webu oddílu. Dnes zveřejňuji sedm čísel z roku 1938. Čísla také nejsou vždy nejkvalitněji naskenované, někde chybí části textů, nebo nejsou až tak čitelné. Přesto mají svou vypovídající minulost. Dovídáte se v nich o činnosti tohoto oddílu …

Ďalší – 02.ročník časopisu – MLÁDEŽ A MISIE (1938-39)

Z druhého ročníka mám v zbierke iba tieto tri čísla. V dnešnom príspevku sa rád s nimi podelím a zaraďujem ich do nášho archívu. Nový ročník, nová tiráž, aj keď sa z nej takmer nič nedozvieme: „Časopis „Mládež a misie“. Redakcia i administrácia: Bratislava, Miletičova ulica. — Tlačí kníhtlačiareň „Únia“ v Bratislave. — Novinové výplatné povolené riaditeľstvom pôšt a telegrafov v Bratislave číslo 104.315/11Ia-1937. Podací pôšt, úrad Bratislava 2.“ O popularite časopisu svedčia dopisy od čitateľov takmer z celého sveta. Ako vidno z …

5 čísiel – MLÁDEŽ A MISIE 01.ročník (1937-38)

Keď som 4.7.2017 v príspevku Jediné číslo časopisu – MLÁDEŽ A MISIE – 6.ročník – 1943 publikoval tento titul, ani som len netušil, že sa mi podarí zohnať ďalších neskôr publikovaných 6 čísiel. Myslel som, že to bola náhoda a uvedené časopisy už nikde nezoženiem. Opak sa však stal pravdou a dnes zaraďujem do archívu prvých 5 čísiel z prvého ročníka. Celkove sa mi ich podarilo získať 17 z rôznych časových období. Z tiráží vyberám: „Časopis MLÁDEŽ A MISIE vychádza …

VLAŠTOVIČKA – 2.ročník – 1938-39

Dnes archivované čísla časopisu VLAŠTOVIČKA z roku 1938-39 pro detske-casopisy.cz  digitalizovala Nell1967. Veliký dík! V zápatí titulní strany je uveden podtitul časopisu: VLAŠTOVIČKA – ČASOPIS ŠŤASTNÝCH DĚTÍ. V tiráži se píše: „Vlaštovička vychází měsíčně (kromě prázdnin) nákladem Vydavatelského odboru ÚSJU., Brno, Dvořákova 1. Redigují K. Kalláb a A. Zhoř. Odp. red. P. Hauser. Tiskem Typie, Brno. Užívání novinových známek povoleno ředitelstvím pošt a telegrafů v Brně, č. 80.441/IIIa-1937. Podací úřad Brno 2. Roční předplatné 8 Kč.“ Na pokračování vycházel ve …

PRIATEĽ DIETOK 13.ročník (1937-38) – 2.časť

(…pokračovanie z 1.časti) Dnes dokončujem publikovanie druhej polovice 13.ročníka časopisu PRIATEĽ DIETOK. Ako som začal v 1.časti, tak pokračujem aj dnes podľa obsahovej štruktúry uverejnenej v poslednom čísle ročníka. ROZLIČNOSTI – zo sveta vedy techniky, skautingu a inak nezaradené príspevky. Rubrika SPEVY A HUDBA nepotrebuje komentár. DIVADLO – krátke a jednoduché scénky pre deti. Ďalšie rubriky ZO SVETA a RUČNÉ PRÁCE Celý ročník sprevádzala historická povesť Jozefa Horáka na pokračovanie ZVONÁRIK OD SVÄTÉHO ILJU. Záverečnú stránku tvorili HÁDANKY a tiráž časopisu. Pokud máš jakoukoliv informaci, která …

NAŠA PRÁCA – kompletný – 11.ročník (1937-38) s prílohou VYCHOVÁVATEĽ DORASTU

Po prvý krát sme tento titul spomenuli v príspevku Príloha SLNIEČKA – NAŠA PRÁCA 02.ročník (1928-29) , kedy vychádzal ešte ako  príloha časopisov LÍPA a SLNIEČKO. Dnes publikované čísla vychádzali už ako samostatný vestník NAŠA PRÁCA aj s prílohou VYCHOVÁVATEĽ DORASTU. Spomenutá príloha bola podľa dostupných zdrojov iba súčasťou časopisu NAŠA PRÁCA a preto ju do SKSDČ nezaraďujem ako samostatný titul. Ku kompletnosti tejto prílohy chýba číslo 7. Snáď sa nájde niekto, kto ho doplní. Tiráž nás informuje o českom vydavateľovi: „NAŠA PRÁCA, Vestník …

PRIATEĽ DIETOK 13.ročník (1937-38) – 1.časť

V dnešnom príspevku zaraďujem do archívu prvú polovicu 13.ročníka časopisu PRIATEĽ DIETOK. Celkove obsahoval 19 čísel, z ktorých bolo jedno dvojčíslo. Výtlačok mal 16 farebných strán a dvojčíslo 32. V tiráži sa uvádza: „Hlavný a zodpovedný redaktor P. Libor J. Mattoška, O. F. M. — Vychodí v Kremnici dvakrát mesačne, okrem júla a augusta. — Vydáva správa slovenských Františkánov v Bratislave. — Predplatné na rok 10 Kčs. — Jednotlivé číslo 50 halierov. Tlačí Slovenská kníhtlačiareň vo Zvolene.“ Ďalší spolupracovníci, ktorí …