24. 7. 2024

MLADÝ ZLÍN – 7.ročník – 1937-38

Dnes archivovaná čísla časopisu MLADÝ ZLÍN z roku 1937-38 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval NELL1967. Veliký dík! V tiráži časopisu je uvedeno: „Měsíčník MLADÝ ZLÍN vydávají žáci Masarykových škol ve Zlíně. – Řídí redakční kruh učitelský spolu s redakčním kruhem žákovským. – Redakční kruh žákovský vede Jan Cipera, žák III. tř. měšť. školy. – Odpovědný redaktor Alois Sosík. – Redakce a administrace Zlín, Masarykovy školy. – Tiskne E. Potměšil ve Zlíně.  – Jedno číslo 50 hal., poštou 60 haléřů. – Novinová sazba …

BUĎ PRIPRAVENÝ 13.ročník (1937-38) číslo 08

Do archívu zaraďujem 1 číslo slovenského skautského časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ. Zaslal nám ho petrsir. Ďakujeme krásne! Keďže o tomto časopise sme popísali všetko, čo sa nám doposiaľ podarilo zistiť, obmedzím sa iba na výňatok z tiráže: „BUĎ PRIPRAVENÝ” — „VATRA”, časopis mládeže, orgán skautov Slovenska. — Vychádza mesačne, mimo prázdnin. — Predplatné 12 Kč ročne. — Kto predplatné nezaplatí do konca kalendárneho roka, súhlasí s tým, aby si ho správa časopisu vybrala poštovou výberkou. — Redakcie: Bratislava, Živnodom 1, Košice, …

NAŠE VOJSKO – čtrnáctideník vojska České republiky – 11.(20.)ročník – 1937-38

Dostalo se mně do rukou 1. číslo obnoveného časopis Naše vojsko. Je zde popisován vznik časopisu v roce 1917 v Kyjevě pod názvem Československý voják. Podrobněji se o tom zmiňuje redakce v 1. čísle z roku 2005. Pod názvem Naše vojsko začal vycházet čtrnáctideník v roce 1927. Vydávalo jej Ministerstvo národní obrany, který byl k dostání  v trafikách a novinových stáncích a předplatit si ho mohl kohokoliv.  Vycházel vždy 1. dne v měsíci s maďarskou přílohou a patnáctého s přílohou německou od roku 1937. Ročník začínal  s nástupem nováčků na vojnu …

46 výtlačkov – DETSKÝ HLAS 01.ročník (1938)

Dnes archivované čísla časopisu DETSKÝ HLAS z roku 1938 a 1939 pre detske-casopisy.cz  zaslal Petr S. Ďakujeme! Niekoľko čísiel som mal naviac, tak som ich doplnil. Ročník však nie je kompletný. Chýbajú čísla 14, 15, 18, 29, 31, 33, 52. Naopak, pridal som číslo 1 a 2 z 2.ročníka, ktoré boli jeho prvými, ale zároveň aj poslednými. Prvý krát sme si túto prílohu SLOVENSKÉHI HLASU predstavili v príspevku z 18.2.2018. Aj keď som tam písal, že sa na 4 stránkach veľa publikovať nedalo, predsa …

Exkluzívne – slovenská SKAUTKA 02.ročník (1937-38)

S časopisom SKAUTKA sme sa na našom portály už stretli. Išlo však o samostatný český časopis, venovaný dievčatám inklinujúcim ku skautskému životu. Dnes publikovaných 7 čísel kompletného II.ročníka, je slovenského pôvodu. Ide o vzácnu prílohu slovenského SKAUTA, o ktorom sme písali v príspevku z 26.10.2020. Ako je zrejmé z obalu SKAUTKA mala podtitul „časopis pre skautky Zlatého kríža“. Redigoval ho redakčný krúžok s. Mahulieny Krčméryovej a vydávalo ho Ústredie slovenských katolíckych skautov pre Slovensko. Začala vychádzať v roku 1936 a …

Kompletný ANDĚL STRÁŽNÝ 57.ročník (1937-38)

Kompletný 57.ročník časopisu ANDĚL STRÁŽNÝ nám zaslal Petr.S, za čo mu patrí veľká vďaka. V tiráži sa píše: „Vychází každý měsíc mimo prázdniny. Celoroční předplatné 8 Kč, s povídkovou přílohou 12 Kč. Za redakci odpovídá Emanuel Masák, Brno-Židenice. Svým tiskem a nákladem vydává Občanská tiskárna v Brně. Výhoda novinové sazby přiznána výnosem Ředitelství pošt a telegrafů, Brno, č. 80.069-VI. ze dne 14./ X. 1925. Časopis je podáván u pošt. úřadu, Brno 2.“ Pravidelných rubrík bolo málo, no  celým ročníkom časopisu nás …

ROZRUCH – 1.ročník – 1937-38

Dnes archivované čísla 1.ročníku časopisu ROZRUCH z roku 1938 pro detske-casopisy.cz  digitalizovali Stanislav R., Václav N. a Nemo. Všem patří veliký dík! V tiráži 11. čísla se píše: „Rozruch, romány vzrušené chvíle, vycházejí čtrnáctidenně. Obdržíte je u všech knihkupců, v prodejnách novin, trafikách a nádražních prodejnách. Cena sešitu nejméně o 48 stranách Kč 1.50. Odpovědný redaktor Eduard Fiker. Tiskem Melantricha, akciové společnosti Praha II, Václavské nám. 42. – Redakce a administrace Praha II, Václavské nám. 42. Telefon 214-51. Majitel a …

Kompletní MLADÝ HLASATEL – 3.ročník – 1937-38

Dnešní čísla časopisu MLADÝ HLASATEL z let 1937-38 pro detske-casopisy.cz digitalizoval Wreco – moc děkujeme! MLADÝ HLASATEL je bezesporu legendou mezi předválečnými časopisy po mládež, které vycházely každý týden. Přinášel informace z rozličných oborů a snažil se být velmi pestrý tak, aby byl zajímavý pro co největší spektrum zájmů tehdejších dětí. Vycházel od 24. června 1935 do 17. května 1941, kdy bylo jeho vydávání nacisty zastaveno.  V době zastavení vydávání MLADÉHO HLASATELE byl týdenní náklad 207 000! Týdeník vydávalo nakladatelství …

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ č.8 – ŽEZLO KRÁLE OTTOKARA

I dnešní „číslo“  TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ pro detske-casopisy.cz digitalizoval Jang. Veliké díky! Georges Prosper Remi (*1907  +1983), známější jako Hergé, skvěle kreslil už od mládí. První kresby mu otiskl skautský časopis BOY-SCOUT BELGE. Mezi lety 1929 a 1983 vzniklo celkem 23 velkých komiksových příběhů o Tintinovi. Ten poslední, dvacátý čtvrtý díl Tintin a alf-art nestihl Hergé dokončit, v této nedokončené podobě byl vydán až posmrtně. Zdá se, že česky byly TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ publikovány ponejprv v časopise KVĚTY. TAJEMSTVÍ JEDNOROŽCE (vycházelo každý …

VLAŠTOVIČKA – 1.ročník – 1937-38

První ročník časopisu VLAŠTOVIČKA  z let 1937-38 pro detske-casopisy.cz digitalizoval Satok. Veliké díky! VLAŠTOVIČKA byl ilustrovaný časopis pro děti ve věku okolo 10 let, který vycházel měsíčně od roku 1937. Jeho vycházení bylo zastaveno v roce 1941.  Po válce bylo jeho vydávání obnoveno. Spolu s poválečným časopisem STUDÁNKA je tento časopis považován za předchůdce dnes už ne příliš známého časopisu PLAMEN MLÁDÍ a ten zase za předchůdce známějšího časopisu OHNÍČEK. Časopis publikoval čtenářskou rubriku VLAŠTOVČINA POŠTA, pohádky a povídky (na pokračování …