LESNÍ NOVINY – 1980

Dnes archivovaných 12 čísel LESNÍCH NOVIN z vydání roku 1980 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr K. Děkujeme! Zde jsou LESNÍ NOVINY archivovány jako kniha, ale měl jsem v dětství doma i pár samostatných čísel – zatím se mi nepodařilo dohledat, kdy vycházely. Ale už tehdy mne zaujalo, že se v nich nikde nevyskytuje dobově povinné slovo komunistický, a z ideologického balastu se tam objevilo jen 3x slovo socialistický a asi tak 100x slovo kolchozní. Jako kniha vyšly LESNÍ NOVINY v ruském …

PIONÝR – Zábavný měsíčník pro mládež – kompletní 28. ročník (1980-81)

O časopise Pionýr je již hodně psáno v předchozích  příspěvcích  PIONÝR, VĚTRNÍK, FILIP Časopis Pionýr i ve 28. ročníku  pokračoval svým netypickým „čtvercovým“ formátem, který jej mezi tehdejšími dětskými časopisy odlišoval na první pohled. Vycházel v rozsahu 48 stran. Cena výtisku byla stále  2 Kčs. Časopis také uveřejňoval povídku, která byla opět obrácena, tak, aby se dala číst z poslední stránky. Celkem povídek takto tištěných, byl ve třech ročnících 36. Časopis  Pionýr ve spolupráci s Československým rozhlasem připravil seriál Dějepis za školou. Pojednává …

PIONÝR – Zábavný měsíčník pro mládež – kompletní 27.ročník (1979-80)

O časopise Pionýr je již hodně psáno v předchozích  příspěvcích  PIONÝR, VĚTRNÍK, FILIP Časopis Pionýr i ve 27. ročníku  pokračoval svým netypickým „čtvercovým“ formátem, který jej mezi tehdejšími dětskými časopisy odlišoval na první pohled. Vycházel v rozsahu 48 stran. Cena výtisku byla 2 Kč. Tento ročník, tak jako minulý obsahoval hodně zábavného ale i poučného čtení. Trochu tak zvláštností Pionýra již od 26.ročníku bylo uveřejňování  povídek od zajímavých autorů .Byla vždy tištěna na posledních  až na 12 stránkách a to tak, …

Chybějící číslo časopisu ELEKTRÓN – 8.ročník – 1980

Dnes archivované chybějící číslo časopisu ELEKTRÓN z roku 1980 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Peter T. Tímto je celý digitalizovaný ročník přístupný v naší KNIHOVNĚ >>> Veliký dík! V tiráži časopisu mimo jiné najdeme: „ELEKTRÓN – MESAČNÍK PRE MLADÝCH O VEDE A TECHNIKE. Vydává Slovenský ústredný výbor Socialistického zvazu mládeže vo vydavatetstve Smena. Šéfredaktor: Ing. Eduard Drobný. Zástupca šéfredaktora: RNDr. Ladilav Gyórffy. Redakčný kolektiv: prom. fil. Iva Marešová, prom. biol. Milan Halčina, prom. fil. Alena Beleščáková. Grafická úprava: Jozef Trabalka.  … Cena …

NAŠE RODINA – časopis pro tři generace – STRÁNKA PRO DĚTI – 1978-1980 a 1987-1993

První ročníky těchto stránek byly zveřejněny na stránce https://detske-casopisy.cz/nase-rodina-casopis-pro-tri-generace-stranka-pro-deti-1969-1977/ Více se o časopisu můžete dočíst na  https://detske-casopisy.cz/nase-rodina-3-rocnik-1970/ Dnes  dávám na web další ročníky STRÁNKY PRO DĚTI a to z roků 1978 až 1980 a 1987 až 1993. Bohužel další ročníky, včetně scházejících čísel nemám. Snad se zveřejněním dalších ročníků STRÁNEK PRO DĚTI někdo pomůže. Časopis vychází dodnes. Nadále pokračovala redakce k publikováním kreslených seriálů. Jaroslava Bičovská kreslila seriál o Skřítkovi Lerkovi, jak se seznámil s klukem Mirkem, jak se ocitli v pravěku, jak …

1 výtlačok – PIONIER 10.ročník (1979-80)

Podarilo sa mi zohnať 1 výtlačok časopisu PIONIER a tak ho ako „jednohubku“ zaraďujem do nášho archívu. O tomto periodiku z 10.ročníka sme si napísali už hádam všetko, preto prikladám len tiráž a vnútornú dvojstranu s rozpisom mesačných úloh a námetov pre pionierske oddiely. Tiráž: „PIONIER — mesačník pre pioniersky aktív. Vydáva SÚV SZM vo vydavateľstve Smena. Šéfredaktorka Eva Majerová. Redaktorky: Helena Zavarská, Kvetoslava Čerňanská, Viera Stítnická. Tajomníčka redakcie Mária Nogová. Grafická úprava Štefan Šilhan. Predplatné na celý rok 10,— Kčs (cez školsky rok vychádza 10 čísiel). Cena …

AHOJ NA SOBOTU – 12.ročník (1980) – komiks STOPOU, STEZKOU, PEŘEJÍ

Dnes archivovaný soubor komiksu STOPOU, STEZKOU, PEŘEJÍ, který vycházel v roce 1980 v časopise AHOJ NA SOBOTU pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Nell1967. Veliký dík! Časopis AHOJ byl vydávaný v letech 1933–1943 nakladatelstvím Melantrich.  Ale zábavný a společenský magazín AHOJ NA SOBOTU vycházel v letech 1969–1997 jako příloha novin SVOBODNÉ SLOVO ve stejném nakladatelství. Jen pro zajímavost (wikipedie): „Melantrich bylo české nakladatelství a vydavatelství, působící od roku 1898, nejprve pod názvem Tiskařské družstvo Národně sociální strany. Název Melantrich neslo od roku 1910. V …

PIONÝRSKÁ STEZKA – 10.ročník – 1979-80 kompletní!

Dnes archivovaná čísla časopisu PIONYRSKA STEZKA z let 1979-80 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík za doplnění chybějících čísel! Po dnešku máme v KNIHOVNĚ 10. ročník kompletní. Časopis PIONYRSKA STEZKA – měsíčník pro sport, turistiku,brannost a dobrodružství vydávala ÚR PO SSM (ústřední rada pionýrské organizace socialistického svazu mládeže) v Mladé frontě. Šéfredaktorem 10.ročníku (v tiráži s tiskovou chybou „Ročník IX.“) byl Jiří Prchal. Za grafickou úpravu časopisu zodpovídala Stanislava JeIínková. PIONÝRSKA STEZKA vycházela 12x do roka. Časopis začal vycházet …

1.číslo časopisu PIONÝRSKÁ STEZKA – 10.ročník – 1979-80

Přiznám bez mučení, že nevím, kdo dnes archivované číslo časopisu PIONÝRSKÁ STEZKA – 10.ročník – 1979-80 pro detske-casopisy.cz digitalizoval a poslal nám jej. Ale moc děkujeme! K úplnosti 10. ročníku ještě chybí digitalizovat čísla 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 – třeba někdo z nových návštěvníků tohoto webu …. : -) Časopis PIONYRSKA STEZKA – měsíčník pro sport, turistiku,brannost a dobrodružství vydávala ÚR PO SSM (ústřední rada pionýrské organizace socialistického svazu mládeže) v Mladé frontě. Šéfredaktorem 10.ročníku …

SLUNÍČKO – časopis pro nejmenší – 14.ročník (1980-81)

O tomto časopise se můžete dočíst na stránkách našeho webu https://detske-casopisy.cz/slunicko/. Redakce tohoto ročníku pokračuje v uvedené sestavě. SLUNÍČKO si získává u malých dětí velkou přízeň, ale také u rodičů a školských pracovníků. Nejmenším dětem přibližuje svět jejich dětským pohledem. Básničky, říkadla a slovní hádanky zaujímají stále v časopise velký prostor. Tento ročník se věnuje slovenské lidové poezii, říkadlům a hádankám, volně přeložených do češtiny Hanou Vrbovou (13. února 1929 Praha – 20. května 1995 Praha) česká spisovatelka, překladatelka zejména z ruštiny, …